Харвестър John Deere и глава за харвестър с дърво

Колесни харвестъри

МоделСтрелаОбсег, mПълна подемна сила, kNmГлава на харвестър

180S

8,6/10/10,8

143

H423, H424, H212

CH6

10/11,3

165

H423, H424, H212

CH7

8,6/10/11,7

197

H424, H425, H270 серия II

CH9

8,6/10/11

235

H425, H270 серия II, H219

Съветник за планиране на обекти

Съветник за планиране на обекти

Съветникът за планиране на обекти, включен в програмата TimberMatic Maps, подпомага използването на планове за дърводобив, създадени в TimberManager. Ако няма готов план, такъв може да се създаде директно в програмата TimberMatic Maps и съветникът за планиране на обекти дава подробни насоки. Когато площта бъде очертана в TimberMatic Maps, може да се проверят асортимента на дървесния материал и общите обеми за целия работен обект. 

 При добро планиране на местоположенията за товарни площадки и по-добра преценка на времето за добитите асортименти дървесина, цялото производство и логистични процеси могат да се извършват целенасочено. Времето за безаварийна работа е подобрено и собствената работа на оператора на харвестъра по планирането е по-лесна. Когато мрежата от пътеки е добре планирана предварително, разстоянието за шофиране и потреблението на гориво намаляват, а естествените площадки са по-добре видими.

Прочетете повече

IBC 3.0

IBC 3.0

"Feeding assistant" помага да се спре подаването към кабината и машината и помага на оператора да намери начини на работата, които запазват целостта и изправността на машината. "Sawing assistant" предотвратява рязането към кабината.

John Deere 1170G/H424 поваля и реже дърво

Брошура за харвестъри

Прочетете за характеристиките и техническите спецификации на колесните харвестъри в брошура. 

Въртяща се и нивелираща се кабина представлява ергономична работна среда

Въртяща се и нивелираща се кабина представлява ергономична работна среда

Кабината е обърната към работната зона, а функцията за автоматично нивелиране позволява на оператора да седи изправен, дори когато машината се движи по неравен терен.