Харвестър John Deere и глава за харвестър с дърво

Колесни харвестъри

МоделСтрелаОбсег, mПълна подемна сила, kNmГлава на харвестър

180S

8,6/10/10,8

143

H423, H424, H212

CH6

10/11,3

165

H423, H424, H212

CH7

8,6/10/11,7

197

H423, H424, H425, H480C, H270 серия II

CH9

8,6/10/11

235

H425, H480C, H270 серия II, H219

Интелигентно управление на стрелата

 • Придвижване към дърво

  Върхът на стрелата автоматично следва желаната траектория.

  Избирането на режим наклон коригира траекторията така, че да е подходяща за работа на склон.

  Прочетете повече за IBC

  Придвижване към дърво
 • Оптимална височина за дърводобив

  Главата на харвестъра се придвижва до оптималната височина за дърводобив.

  Системата води употребата на удължението по интелигентен начин по време а различните работни фази и намалява натоварването на стрелата.

  С паралелно движение
 • Също и при далечния обсег

  Интелигентно управление на завъртането на стрелата

  Интелигентното управление на завъртането на стрелата подобрява контрола на движенията и в далечните обхвати. Стрелата се използва лесно и се управлява прецизно.

  Движение на стрелата на харвестър в далечния обсег

Ясна видимост - нови прозорци

View from forwarder cabПоликарбонатната плоскост RENCRAFT® е висококачествен материал, който предлага отлични оптични качества благодарение на производствения си процес. Няма изкривявания на видимостта дори при кос поглед. Благодарение на свръх-твърдото покритие, поликарбонатната плоскост е с почти същата износоустойчивост като стъклото. Чистачките не я драскат лесно и устойчивостта й на почистващи препарати е добра. Новите прозорци са и по-дебели от старите, така че звукоизолацията също се подобри. Новото стъкло отговаря на изискванията на стандарта ISO 21876,който ще влезе в сила през 2020 г. както и на стандарта ECE R43 Клас L.

Интелигентно управление на стрелата за харвестър

Интелигентното управление на стрелата издига използването на харвестъри на напълно ново ниво. С помощта на IBC на харвестъра, операторът контролира само главата на харвестъра, докато системата се грижи за движенията на стрелата. Операторът придвижва главата на харвестъра до желаното място. Сензорите отчитат местоположението на главата и системата регулира автоматично движенията на стрелата и удължението. Работата с IBC при харвестърите е адаптирана към работния цикъл на харвестъра.