Харвестър John Deere и глава за харвестър с дърво

Колесни харвестъри

МоделСтрелаОбсег, mПълна подемна сила, kNmГлава на харвестър

180S

8,6/10/10,8

143

H423, H424, H212

CH6

10/11,3

165

H423, H424, H212

CH7

8,6/10/11,7

197

H424, H425, H270 серия II

CH9

8,6/10/11

235

H425, H270 серия II, H219

John Deere 1170G/H424 поваля и реже дърво

Брошура за харвестъри

Прочетете за характеристиките и техническите спецификации на колесните харвестъри в брошура.