Харвестър John Deere и глава за харвестър с дърво

Колесни харвестъри

МоделСтрелаОбсег, mПълна подемна сила, kNmГлава на харвестър

180S

8,6/10/10,8

143

H423, H424, H212

CH6

10/11,3

165

H423, H424, H212

CH7

8,6/10/11,7

197

H424, H425, H270 серия II

CH9

8,6/10/11

235

H425, H270 серия II, H219

Интелигентно управление на стрелата

 • Придвижване към дърво

  Върхът на стрелата автоматично следва желаната траектория.

  Избирането на режим наклон коригира траекторията така, че да е подходяща за работа на склон.

  Прочетете повече за IBC

  Придвижване към дърво
 • Оптимална височина за дърводобив

  Главата на харвестъра се придвижва до оптималната височина за дърводобив.

  Системата води употребата на удължението по интелигентен начин по време а различните работни фази и намалява натоварването на стрелата.

  С паралелно движение
 • Също и при далечния обсег

  Интелигентно управление на завъртането на стрелата

  Интелигентното управление на завъртането на стрелата подобрява контрола на движенията и в далечните обхвати. Стрелата се използва лесно и се управлява прецизно.

  Движение на стрелата на харвестър в далечния обсег

Интелигентно управление на стрелата за харвестър

С помощта на IBC, операторът контролира само главата на харвестъра, докато системата се грижи за движенията на стрелата. Сензорите отчитат местоположението на главата и системата регулира автоматично движенията на стрелата и удължението.