1070GКолесен харвестър

 • Налични възможности с 4 или 6 колела
 • Подобрена видимост с нов дизайн на задната рамка
 • Конфигуруема система за управление Timbermatic 
 • Придвижване към дърво

  Върхът на стрелата автоматично следва желаната траектория.

  Избирането на режим наклон коригира траекторията така, че да е подходяща за работа на склон.

  Придвижване към дърво
 • Оптимална височина за дърводобив

  Главата на харвестъра се придвижва до оптималната височина за дърводобив.

  Системата води употребата на удължението по интелигентен начин по време а различните работни фази и намалява натоварването на стрелата.

  С паралелно движение
 • Също и при далечния обсег

  Интелигентно управление на завъртането на стрелата

  Интелигентното управление на завъртането на стрелата подобрява контрола на движенията и в далечните обхвати. Стрелата се използва лесно и се управлява прецизно.

  Прочетете повече за IBC

  Движение на стрелата на харвестър в далечния обсег