Свържете се с нас

Корпоративна информация

Какъв е корпоративният адрес на John Deere?

Световна централа на John Deere
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265

Какъв е адресът на John Deere в Европа?

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Altrottstraße 31
69190 Walldorf, Германия

Какъв е адресът на нашия национален дилър в България?

МЕГАТРОН ЕАД

Централен офис: гр. София, 1592
ул. „Източна тангента" 127
Централа: 02 975 1555; 02 973 7223
E-mail: megatron@megatron.bg

Информация за особено опасни вещества (SVHC) съгласно Регламента REACH на ЕС

Информация за особено опасни вещества (SVHC) съгласно Регламента REACH на ЕС

Член 33 от закона на Европейския съюз относно Регистрацията, Оценката и Разрешаването на Химикали (REACH) идентифицира Особено опасните вещества (SVHC). Идентифицирането на даден химикал като SVHC активира някои задължения за производителите и доставчиците на изделия, съдържащи тези вещества.

Формуляр за изискване на информация за особено опасни вещества (SVHC) съгласно Регламента REACH на ЕС