Машините за горското стопанство John Deere работят в гората

Машини за горското стопанство

Винаги най-новите версии

Винаги най-новите версии

Цялата документация на машината - наръчници с инструкции, схеми и други помощни материали - може вече да се намери в компютър или таблет, освен в машината.  Ще ви е нужен идентификатор на потребителя на MyJohnDeere, за да влезете.

Карти TimberMatic

Карти TimberMatic

Край на предположенията. Карти TimberMatic предлагат изглед в реално време на работната площадка.