Машините за горското стопанство John Deere работят в гората

Машини за горското стопанство

Гората с един поглед

ИНТЕРЕСУВА ЛИ ВИ РЕНТАБИЛНОСТТА?

В доклада на TimberManager ще видите важна информация за работата на вашите машини. С помощта на тази информация можете да вземете решенията, от които се нуждае вашият бизнес.

Карти TimberMatic

Карти TimberMatic

Край на предположенията. Карти TimberMatic предлагат изглед в реално време на работната площадка.

John Deere харвестър

IBC 3.0

Предлагат се по-големи харвестъри със защита срещу прекомерно въртене на главата на харвестъра.