TimberManager

TimberManager

TimberManager. Никога не изпускайте от поглед гората.

TimberManager осигурява на собственика на бизнеса поглед върху работната площадка.

TimberManager-ikoni

TimberManager.deere.com

Сега наистина знаем какво и кога предстои.

Johnny Granvik
Granvikin Metsätyö Oy

Изпълнителят може да види точна информация за напредъка на работната площадка. TimberManager извежда информацията в кубични метра и в проценти. Прецизната информация за обемите на местата за съхранение улесняват планирането на транспортирането на трупите и подобрява изпълнението на целия процес на доставки-

TimberManager

Ефективността на бизнеса се повишава с TimberManager чрез намаляване на ненужни задачи.

TimberMatic maps icon
Картите TimberMatic осигуряват на операторите производствен изглед в реално време на сечището. Данните, събирани от сензорите на харвестъра и прецизното GPS-базирано местоположение на отсечената дървесина, се предава автоматично от харвестъра на приложението на Картите TimberMatic за употреба от горския експедитор. Данните между машините се актуализират с помощта на облачна услуга, а всички оператори от същата работна площадка могат да видят всички дървесни видове и сортове дървесина с извозните маршрути, чак до последния дървен труп.