Слънчевите лъчи осветяват гората през клоните

Нашата среда

 

Екологичен сертификат от 1999 г.

Заводът в Йоенсуу получи сертификация по ISO14001 на системата си за управление на околната среда през 1999 г. Другите подразделения на John Deere Forestry бяха сертифицирани на две фази: офисът в Тампере през 2001 г. и Finland retail през 2006 г.

Съотношението потребление на енергия - производителност на завода (MWh/произведен тон) намаля с 44% от 2012 г. до 2019 г. За същия период, абсолютното потребление на енергия на завода намаля с 3%, въпреки устойчивия ръст на производството.

John Deere Forestry Oy си партнира по проблемите на климата с градската управа на Йоенсуу и на 17.12.2015 г. подписа климатичен ангажимент. Този ангажимент включва усилия за постигане на енергийна ефективност, намаляване на отпадъците и повишени нива на рециклиране. От 2016 г. всички отпадъци, генерирани във финландското предприятие се утилизират под формата на материали или енергия.

Количеството отпадъци, откарани на сметища в периода 2016-2019 г. беше 0 тона.

Заводът в Йоенсуу постоянно предприема стъпки за намаляване на обемите отпадъци, за увеличаване на рециклирането и за подобряване на ефективността на материалите. Например, в партньорство с доставчиците се увеличи броят на рециклиращите контейнери, а опаковките се оптимизираха. Мерките за подобряване на енергийната ефективност са постоянни; като примерите включват модернизация на машинния парк, повишаване на топлинната рекуперация във вентилационните системи и модернизиране на осветлението с LED лампи.

Екологичните аспекти са взети под внимание и в машиностроенето. Нови, цифрови решения подобряват производствената ефективност на горските машини, а непрекъснатите подобрения на продуктите и качеството на продукция намаляват авариите, а оттук, и нуждата от поддръжка и резервни части.

GO-Гаранция за произход

GO сертификат

100% чиста енергия

На 1.2.2020 г. обектът в Тампере и заводът в Йоенсуу преминаха към използване на електричество и топлина, произведени с възобновяема енергия. За всяка горска машина на John Deere, произведена във Финландия след 1.2.2020 г. се използва 100% възобновяема енергия.

Използваме електричество с етикет GO, произведено с хидроенергия.

С използването на електричество с етикет GO (гаранция за произход), компанията не отделя емисии, тъй като ползва собствено електричество и в същото време насърчава потреблението на електричество, произведено с грижа за климата във Финландия и Европа.


Постоянен стремеж към качество на живот. Цели за устойчивост на John Deere.

 • Оранжев триъгълник с човек, носещ каска и предпазни очила

  Професионална безопасност

 • Жълто-зелена икона на верижно оборудване с триъгълник за рециклиране, заменящ колесна верига.

  Продуктова устойчивост

 • Изображение на вятърна турбина с жълт вятър и икони за слънце

  Устойчиво използване на енергия

 • Сиво изображение на водна капка със стрелка, указващо устойчивост на повторна употреба в по-голямо изображение на вълни на воден източник

  Отговорност при използване на водата

 • Изображение на логото за рециклиране с три стрелки върху изображение на сгради

  Увеличаване на рециклирането