Възстановени части и компоненти

Преработени части и компоненти

Преработени части и компоненти

Когато имате нужда от OEM качествено решение на цена, която можете да си позволите, John Deere Reman може да ви помогне вашата машина да бъде обслужена и да продължи да работи за съвсем кратко време. John Deere Reman разполага с опитен, висококвалифициран работен персонал, посветен на производството на продукти изключително за търговските представители на John Deere.

В днешната динамична бизнес среда, успехът се определя от постигането на максимално експлоатационно време и работни характеристики на машината. Тези стандартни набори от очаквания се подсилва от факта, че маржовете са тънки и завършването на проекта в срок определя разликата между печалба и загуба. Програмата John Deere Reman е предназначена да отговори на и надмине очакванията.

Нашето качество – ваше предимство

  • Качество от John Deere
  • Оптимизирано полезно работно време на машината
  • Гаранция от John Deere
  • Намалени експлоатационни разходи
  • Фабрично възстановени в съответствие с най-новите спецификации

Ето защо вариантът Reman е толкова добър!

Щастлив клиент