Интелигентно управление на стрелата IBC

Интелигентно управление на стрелата

IBC

John Deere въведе Интелигентното управление на стрелата (IBC) за транспортьори през 2013 г. С IBC, управлението на стрелата е прецизно, бързо и лесно, защото операторът може да се концентрира върху грайфера, а не върху движенията на съединенията на стрелата. IBC бе внедрено и за харвестъри през 2017 г. В харвестъра, IBC е регулирано за работния цикъл; траекторията и функционирането на стрелата се регулират автоматично съобразно работните фази на харвестъра.

Рамо с дървета

Напред с едно рамо

Модерното и интелигентно управление на стрелата IBC работи без усилия. Операторът контролира движенията на грайфера и стрелата следва автоматично грайфера.

Patrik Aittamäki от компанията за машини за горското стопанство Metsäkoneyhtymä Aittamäki Oy във Финландия коментира своя опит от пробното изпитване на машините.

Patrik Aittamäki от компанията за машини за горското стопанство Metsäkoneyhtymä Aittamäki Oy във Финландия коментира своя опит от пробното изпитване на машините.

Jarno Pikkarainen от компанията за машини за горското стопанство Motourakointi Pikkarainen Oy във Финландия споделя своя опит с IBC.

Jarno Pikkarainen от компанията за машини за горското стопанство Motourakointi Pikkarainen Oy във Финландия споделя своя опит с IBC.

Johnny Granvik от компанията за машини за горското стопанство Granvikin Metsätyö Oy във Финландия ни споделя какво мисли за IBC.

Johnny Granvik от компанията за машини за горското стопанство Granvikin Metsätyö Oy във Финландия ни споделя какво мисли за IBC.

Илюстрация на интелигентното управление на стрелата

Лекота и скорост

С IBC, стрелата се управлява изключително прецизно и лесно: операторът управлява върха на стрелата директно, вместо да управлява независимо движения на шарнирните връзки на стрелата. Левият мини-лост управлява хоризонталното движение на грайфера.

 

Илюстрация на интелигентното управление на стрелата

Вертикално движение

Десният мини-лост управлява вертикалното движение на грайфера.

 

Амортизация на крайния ход при IBC

Електрическа амортизация на крайния ход на цилиндъра

IBC системата разполага с електрическа амортизация на крайния ход за всички посоки на движение на основната стрела. Системата осигурява омекотяване на крайния ход на цилиндъра и избягва силните ударни натоварвания в крайните позиции.

Системата се включва и изключва с натискането на един бутон.

Системата омекотява крайния ход на цилиндъра и избягва силните ударни натоварвания в крайните позиции, което допринася за по-гладко управление и подобрява дълготрайността на стрелата.

John Deere харвестър и дървета

Лесно

IBC управлява интелигентно разгъването на срелата на различните етапи, което улеснява много работата и дава време на оператора да планира следващия ход.

Харвестър и дървета

Точно

Стрелата е изключително точна и стабилна, дори и максимално разгъната.

Част от стрелата на харвестъра

Амортизация на крайния ход

Амортизацията на крайния ход предотвратява ударните натоварвания на краищата на цилиндрите, при което не е нужно оператора следи за позициите на стрелата. Работата е по-плавна и конструктивните елементи на стрелата и хидравличните цилиндри имат по-дълъг живот.

Харвестър и дървета

Бързо

Когато главата на харвестъра се придвижва към дървото, тя автоматично застава на височината на рязане. След отрязването, когато стрелата се изтегля обратно, главата на харвестъра автоматично се придвижва до височината на нарязване.

Харвестър и дървета

Режим за наклони

Върхът на стрелата автоматично следва желаната траектория. Режимът за наклони коригира траекторията при работа под наклон.

Интелигентното управление на стрелата издига използването на харвестъри на напълно ново ниво. С помощта на IBC на харвестъра, операторът контролира само главата на харвестъра, докато системата се грижи за движенията на стрелата.

Отзиви на потребители