Интелигентно управление на стрелата

Интелигентно управление на стрелата IBC

John Deere въведе Интелигентното управление на стрелата (IBC) за транспортьори през 2013 г. С IBC, управлението на стрелата е прецизно, бързо и лесно, защото операторът може да се концентрира върху грайфера, а не върху движенията на съединенията на стрелата. IBC бе внедрено и за харвестъри през 2017 г. В харвестъра, IBC е регулирано за работния цикъл; траекторията и функционирането на стрелата се регулират автоматично съобразно работните фази на харвестъра.

Предлагат се по-големи харвестъри със защита срещу прекомерно въртене на главата на харвестъра.

Харвестърите 1270G, с глава за харвестър H425 и H424, и 1470G, глава за харвестър H425, се предлагат със защита срещу прекомерно въртене на главата на харвестър, когато са оборудвани с версии на IBC 3.0 и  въртящата се и нивелираща се кабина. Тази комбинация предлага дори още повече функции, които подпомагат операторите на машините в тяхната работата. "Feeding assistant" помага да се спре подаването към кабината и машината и помага на оператора да намери начини на работата, които запазват целостта и изправността на машината. "Sawing assistant" предотвратява рязането към кабината. Тези нови функции, подпомагайки операторите в тяхната работа, същевременно удължават полезното време за работа на машините и спомагат машините да се поддържат в изправност.

Илюстрация на интелигентното управление на стрелата

Лекота и скорост

С IBC, стрелата се управлява изключително прецизно и лесно: операторът управлява върха на стрелата директно, вместо да управлява независимо движения на шарнирните връзки на стрелата. Левият мини-лост управлява хоризонталното движение на грайфера.

 

Илюстрация на интелигентното управление на стрелата

Вертикално движение

Десният мини-лост управлява вертикалното движение на грайфера.

 

Амортизация на крайния ход при IBC

Електрическа амортизация на крайния ход на цилиндъра

IBC системата разполага с електрическа амортизация на крайния ход за всички посоки на движение на основната стрела. Системата осигурява омекотяване на крайния ход на цилиндъра и избягва силните ударни натоварвания в крайните позиции.

John Deere харвестър и дървета

Лесно

IBC управлява интелигентно разгъването на срелата на различните етапи, което улеснява много работата и дава време на оператора да планира следващия ход.

Част от стрелата на харвестъра

Амортизация на крайния ход

Амортизацията на крайния ход предотвратява ударните натоварвания на краищата на цилиндрите, при което не е нужно оператора следи за позициите на стрелата. Работата е по-плавна и конструктивните елементи на стрелата и хидравличните цилиндри имат по-дълъг живот.

Харвестър и дървета

Точно

Стрелата е изключително точна и стабилна, дори и максимално разгъната.

Харвестър и дървета

Бързо

Когато главата на харвестъра се придвижва към дървото, тя автоматично застава на височината на рязане. След отрязването, когато стрелата се изтегля обратно, главата на харвестъра автоматично се придвижва до височината на нарязване.

Харвестър и дървета

Режим за наклони

Върхът на стрелата автоматично следва желаната траектория. Режимът за наклони коригира траекторията при работа под наклон.

IBC 3.0 осигурява повече автоматизирани функции за транспортьорите

IBC 3.0 осигурява повече автоматизирани функции за транспортьорите

с натискането на бутон стрелата автоматично се премества в позицията, от която е поет предишния товар на грайфера. Стрелата може също така да се премести автоматично в транспортно положение с натискането на един бутон.

Защита срещу прекомерно въртене на главата на харвестъра.

Защита срещу прекомерно въртене на главата на харвестъра.

Feeding assistant

Feeding assistant

Sawing assistant

Sawing assistant