1 results

Guidance & Machine Automation

Guidance & Machine Automation

Active Fill Control

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Максимално удобство за оператора
 • Максимална ефективност на жътвата
 • Дори по-неопитните оператори могат да жънат с върхова производителност
 • Жънете ден и нощ с минимално разпиляване на зърно

AutoTrac

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Намалена умора за оператора, По-малко припокривания и пропуски
 • До 8%* по-ниски разходи за труд и материали – в зависимост от приложението
 • До 14 %** увеличение на продуктивността
 • По-дълги работни дни в условия на намалена видимост
 • Намалено утъпкване на почвата

AutoTrac Controller

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Позволява интегрирано високопрецизно водене за смесени машинни паркове
 • Запазване на оригиналната конструкция на волана и кабината
 • Съвместим с функцията "Активно насочване на прикачния инвентар" на John Deere

AutoTrac Implement Guidance - Active

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Тракторът и прикачният инвентар следват една и съща траектория
 • Идеално подравнени навигационни линии и разстояния между растенията
 • Без повреждане на растения, напоителни тръби или капкови маркучи
 • Идеално прави бразди и равномерни лехи 

AutoTrac Implement Guidance - Passive

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Съвършена точност от линия до линия по хълмист терен с теглен прикачен инвентар
 • Намалена умора за оператора
 • Равномерно полагане на семената и растеж на културите

AutoTrac RowSense

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Позволява използването на автоматично навигиране при царевица, която е била засята без система за навигиране
 • Подобрява ефективността на жътвата дори в трудни условия
 • Подобрява качеството на добива
 • Намалява напрежението на оператора

AutoTrac Turn Automation

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Намалени пропуски и припокриване в граничната бразда
 • Намалени разходи за ресурси, като торове, химикали и гориво
 • Намалено утъпкване на почвата в края на полето
 • Повече удобство, по-малко умора за оператора

AutoTrac Universal 300

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Премиум система за автоматично водене от John Deere за смесени машинопаркове
 • Под 30 минути за преместване от една машина на друга
 • Минимална скорост от едва 0,5 km/h
 • Защитена от вода и прах
 • По-бързо намиране на навигационната линия

AutoTrac Vision

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Пръскате царевица в началото на сезона при височина от 10 cm до 15 cm
 • Възползвате се от автоматично навигиране при пръскане дори на култури, които са били засети без система за автоматично навигиране
 • Намалено увреждане на културите, по-бързо пръскане, със скорост до 30 km/h
 • Обработвате 20% повече хектари дневно

In-Field Data Sharing

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Споделяйте карти и позиции на машините за оптимална ефективност
 • Намалете припокриванията с помощта на споделени карти на обработваните площи
 • Съгласувайте обработените площи и навигационните линии между отделните машини за по-лесно настройване на машините

MachineSync

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Лесно разтоварване в движение за максимална производителност
 • Приоритетно разтоварване и намалена умора за оператора
 • Увеличена ефективност и производителност при едновременно изпълнение на множество задачи и използване на множество машини
 • Улеснява координацията на 2 или повече машини в 1 нива

Tractor Implement Automation

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Опростена работа: напр. едно докосване, една бала
 • Максимизиране на обема на свършена работа и по-висока производителност
 • Спокойна работа и намалено напрежение за оператора
 • Неизменно високо качество на балиране, засаждане и други резултати
 • Намален разход на гориво

Tractor Integrated Active Implement Guidance

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Икономична алтернатива на химическите средства за контрол на плевелите, предлагаща високоскоростно плевене с до 16 км/ч
 • Минимално утъпкване на почвата благодарение на по-ниското тегло на машината
 • Гъвкавост за използване на автоматично водене в полета, засети при ръчно управление
 • Пълна автоматизация на воденето и скоростта за максимална производителност и комфорт на оператора

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.