Завод за горски машини

Завод за горски машини

Key flagПрез 1972 г. компанията Rauma-Repola създаде машиностроителен цех в Йоенсуу, Финландия. Едно от най-важните конкурентни предимства на региона беше – и още е – наличието на умели и мотивирани работници. В допълнение към горските машини, заводът в Йоенсуу произвеждаше багери, пътни грейдери и валяци, както и сита и подаващи механизми за трошачни агрегати. Освен това заводът изпълняваше и възложени поръчки от други заводи на Rauma-Repola. Производството на горски машини започна с транспортьори през 1973 г. В началото годишната производителност обхващаше от няколко дузини до около сто бройки. Дори днес легендарните модели Lokomo 909, 919 и 939 от 70-те и 80-те години на миналия век се помнят като апогея на технологията на горските машини от онези дни.

Производството на горски машини се превърна в изключителна ориентация на дейността в Йоенсуу от 1995 г. През 90-те години на миналия век, зелените горски машини станаха Timberjacks и останаха такива до 2005 г., когато брандът беше променен на John Deere.

Транспортьорите и харвестърите John Deere са удостоени с правото да използват символа Key Flag. Символът Key Flag показва, че продуктът е произведен във Финландия. Ние сме горди с високото финландско качество и усърдие. Разгледайте кратък преглед на развитието на моделите машини от книгата за историята на завода в Йоенсуу.

Joensuun tehtaan tuotantolinjaa

Производствена линия

Производственият капацитет на завода е осем машини на ден, а общият производствен обем от 1972 г. е повече от 32 000 горски машини.

John Deere разполага с огромно количество ноу-хау в областта на производството на машини и оборудване. Тези експертни познания се използват и в завода в Йоенсуу при планиране на методите на работа. В завода в Йоенсуу, безопасността, прецизните методи на работа и подредеността са решаващи за ефективността на работа и за безопасността на работното място.

Инвестиции

Deere & Company инвестираха повече от 50 милиона евро в бизнеса за производство на финландски горски машини през това десетилетие. [Забележка: съобщението за пресата е от 2019 г.] Последната инвестиция за разширяване на завода и повишаване на капацитета е най-голямата еднократна инвестиция в завода в Йоенсуу. Осъществяването на инвестицията започна през лятото на 2019 г. и ще завърши през 2021 г.
 
Инвестицията ще подобри и разшири монтажните линии и инсталациите за пробни изпитания на завода в Йоенсуу и ще повиши производствения капацитет за компоненти. Общата сума на инвестицията е около 15 милиона евро. ”Това разширение ще ни помогне да удовлетворим по-добре търсенето по време на мощните икономически цикли,” казва мениджърът на завода Янне Хаапасало.

Съобщение за пресата 30.10.2019 г.

Производствена линия в завода в Йоенсуу през 70-те години на миналия век.

Производството на горски машини започна с транспортьори през 1973 г. На снимката е производствената линия в завода през 70-те години на миналия век.

Транспортьорът John Deere 1510G пренася трупи в гората

Нашата среда

За всяка горска машина на John Deere, произведена във Финландия след 1.2.2020 г. се използва 100% възобновяема енергия.

Група клиенти от Италия посещават завода в Йоенсуу