Обслужване на горскостопански машини

Максимално полезно време на работа на една горска машина може да се постигне само с ефективна и навременна поддръжка и обслужване. Нашите услуги за поддръжка са разработени така, че да Ви помагат да поддържате своите горскостопански машини в най-доброто възможно техническо състояние всеки ден през експлоатационния им живот.

Разгледайте това, което предлагаме за обслужване на горскостопански машини и се свържете се нас, когато желаете да научите повече.


Какъв вид споразумения за сервизно обслужване се предлагат?

TimberCare Standard

TimberCare STANDARD е традиционен тип споразумение за сервизно обслужване за фиксиран период от време. Услугите в това споразумение се извършват според нормалните интервали за сервизно облсужване, представени в ръководството за оператора. Споразумението STANDARD покрива всички разходи за труд, части и масла, необходими за сервизно обслужване на машината.

Програмата за сервизно обслужване STANDARD включва:

 • Настройка и доставка
 • Стандартни интервали за сервизно обслужване

Опция

 • Инспекции на машините
 • Събития за ден на настройка
 • Обучение на оператори TimberSkills
 • Обучение за работа със софтуерни инструменти
 • Обучение за диагностика на машините
 • Разширено покритие
 • Отдалечена диагностика

TimberCare Premium

TimberCare PREMIUM е разширено споразумение за поддръжка на горски машини. То е фокусирано върху осигуряване на висока надеждност и продуктивност на горските машини чрез специализирана програма за поддръжка с предвидими разходи за поддръжката. Събитията по сервизното обслужване на TimberCare PREMIUM включват всички разходи за труд, части, течности и филтри като част от споразумението.

Програмата TimberCare PREMIUM изисква подписано споразумение за сервизно обслужване и използване на оригинални масла, филтри и резервни части на John Deere.

Други услуги - ден за настройка, обслужване свързано със смяна на масло и разширено покритие

Какво е включено в ден за настройка?

Денят за настройка е събитие, при което се проверяват техническото състояние, настройките, наляганията и ефективността на машината на място в естествената работна среда. В резултат нивото на ефективност на машината или се повишава, или се връща до високо ниво.

Денят за настройка включва различни опции, които могат да бъдат избрани от клиента. Инструкторът може да наблегне върху техническите аспекти на машината или върху методите на работа на оператора, или върху двете, в зависимост от програмата за обучение, договорена и съставена съвместно с клиента.

По подразбиране денят за настройка включва три области на оценка

 • Цялостна инспекция на машината
 • Изпитателен пробег
 • Анализ на данните от TimberLink и доклад за машината

Освен това можете да изберете от следните опции за допълнително подобряване на ефективността на машината

 • Актуализиране на софтуера на TimberMatic
 • Проверка и регулиране на главата на харвестъра и на работните хидравлични налягания на основната машина
 • Проверка и регулиране на стрелата, задвижването и други хидравлични налягания
 • Регулиране на системата за управление TimberMatic
 • Проверка и калибриране на измервателната система
 • Обучение на оператора на машината относно методите на работа
 • Предоставяне на обучение за системата за управление TimberMatic

Докладът за машината и анализът на данни от TimberLink са ключови точки, които се извършват по време на деня за настройка на машината. TimberLink дава ясна представа за състоянието и продуктивността на машината, както и за промените за по-дълъг период от време.

Доклад за машината от TimberLink

Докладите за машината от TimberLink дават ясна представа за продуктивността и разхода на гориво на харвестъра. От доклада за машината от TimberLink можете лесно да видите продуктивността, разхода на гориво и техническото състояние на харвестъра в сравнение с други машини, работещи при същите условия.

Докладът за машината може да бъде изготвен в гората или в офиса. Той се създава отделно за всеки оператор, дори ако докладът за машината е главно за състоянието и продктивността на харвестъра. На базата на доклада на всеки оператор могат да бъдат дадени съвети за подобряване на методите на работа и оптимизиране на разхода на гориво.

Какво представлява обслужване, свързано с масло и анализ на масло?

Поддръжка на базата на състоянието на машината с анализ на масло

Редовният анализ на проба от маслото е отличен инструмент за наблюдение на техническото състояние на машината и важен компонент на поддръжката на базата на състоянието. С анализ на маслото може да бъде повишена оперативната надеждност на машината и да бъдат редуцирани разходите за поддръжка и експлоатация. Това означава, че ранното откриване на възможни проблеми, които се разпознават чрез анализ на проба от маслото, може да Ви спести скъпи непланирани ремонти.

Намалете разходите за експлоатация с удължени интервали за смяна на маслото

С обслужването за смяна на масло на John Deere, включващо анализ на масло, интервалите за смяна както на хидравличното, така и на трансмисионното масло могат да бъдат удължени, когато се използват масла и филтри на John Deere. Маслата се сменят на базата на резултата от анализа на маслото, а смяната на филтрите остава рутинно планирана процедура по поддръжката.

Филтриращ модул Super Caddy може да бъде използван за удължаване на живота на хидравличното масло. Super Caddy се използва за филтриране на вода и замърсяване от хидравличното масло. Модулът може да бъде използван също за гарантиране на това, че хидравличната система ще остане чиста в случай на сериозна неизправност на хидравличен компонент.

Вземането на проба от маслото става бързо и лесно. Могат да бъдат анализирани следните течности:

 • Хидравлично масло
 • Трансмисионно масло
 • Масло на двигателя
 • Дизелово гориво
 • Охлаждаща течност

Мога ли да удължа гаранционния период на моето оборудване?

Разширеното покритие продължава да предлага сигурност за Вашата горска машина John Deere след изтичане на срока на стандартната гаранция. Можете да закупите разширено покритие за Вашия харвестър или транспортьор John Deere при покупка на новата машина или по време на активния период на стандартната гаранция.

Разширеното покритие предлага редица налични опции, покриващи различни периоди от време и различни системи

 • Пълното покритие за цялата машина може да бъде до 6000 часа
 • Покритието за задвижването и хидравликата (трансмисия, двигател и хидравлика) може да бъде до 6000 часа
 • Покритието за задвижването (трансмисия и двигател) може да бъде до 8000 часа

Разширеното покритие изисква машината да се ремонтира от дилър на John Deere и да се поддържа съгласно графика за периодична поддръжка.

Разширеното покритие включва разходите за компоненти и ремонт – с изключение на нормално износени елементи – за повреди поради дефекти в материалите или некачествена изработка. Кандидатстването за разширено покритие става бързо и лесно.