Обслужване на горскостопански машини

Максимално полезно време на работа на една горска машина може да се постигне само с ефективна и навременна поддръжка и обслужване. Нашите услуги за поддръжка са разработени така, че да Ви помагат да поддържате своите горскостопански машини в най-доброто възможно техническо състояние всеки ден през експлоатационния им живот.

Разгледайте това, което предлагаме за обслужване на горскостопански машини и се свържете се нас, когато желаете да научите повече.

Удължена гаранция

Разширяване на всичкиСвиване на всички

Различни опции за дължина и покритие

Удължената гаранция продължава да предлага сигурност за Вашата горска машина John Deere след изтичане на срока на стандартната гаранция. Можете да закупите удължена гаранция за Вашия харвестър или транспортьор JohnDeere при покупка на новата машина или по време на активния период на стандартната гаранция

Удължената гаранция предлага редица налични опции, покриващи различни периоди от време и различни системи

 • Пълното покритие за цялата машина 
 • Покритието за задвижването и хидравликата (трансмисия, двигател и хидравлика) 
 • Покритие за глава на харвестър

Изисквания

Удължената гаранция изисква машината да се ремонтира от дилър на John Deere и да се поддържа съгласно графика за периодична поддръжка.

Удължената гаранция включва разходите за компоненти и ремонт – с изключение на нормално износени елементи – за повреди поради дефекти в материалите или некачествена изработка. Кандидатстването за разширено покритие става бързо и лесно.

Обслужване за смяна на масло от John Deere

Разширяване на всичкиСвиване на всички

Анализ на проба от маслото

С обслужването за смяна на масло на John Deere, включващо анализ на масло, интервалите за смяна както на хидравличното, така и на трансмисионното масло могат да бъдат удължени, когато се използват масла и филтри на John Deere. Маслата се сменят на базата на резултата от анализа на маслото, а смяната на филтрите остава рутинно планирана процедура по поддръжката.

Редовният анализ на проба от маслото е отличен инструмент за наблюдение на техническото състояние на машината и важен компонент на поддръжката на базата на състоянието. С анализ на маслото може да бъде повишена оперативната надеждност на машината и да бъдат редуцирани разходите за поддръжка и експлоатация.

Течности, които могат да бъдат анализирани

Вземането на проба от маслото става бързо и лесно. Въз основа на малка проба от маслото, ранното откриване на възможни проблеми в анализа може да Ви спести скъпи непланирани ремонти.

Могат да бъдат анализирани следните течности:

 • Хидравлично масло
 • Трансмисионно масло
 • Масло на двигателя
 • Дизелово гориво
 • Охлаждаща течност

Филтриращ модул Super Caddy

Филтриращ модул Super Caddy може да бъде използван за удължаване на живота на хидравличното масло. Super Caddy се използва за филтриране на вода и замърсяване от хидравличното масло. Модулът може да бъде използван също за гарантиране на това, че хидравличната система ще остане чиста в случай на сериозна неизправност на хидравличен компонент.

Ден за настройка

Разширяване на всичкиСвиване на всички

Три основни области на оценка

Денят за настройка включва различни опции, които могат да бъдат избрани от клиента. Инструкторът може да наблегне върху техническите аспекти на машината или върху методите на работа на оператора, или върху двете, в зависимост от програмата за обучение, договорена и съставена съвместно с клиента.

По подразбиране денят за настройка включва три области на оценка

 • Цялостна инспекция на машината
 • Изпитателен пробег
 • Доклад за машината TimberMatic Analytics

Допълнителни опции

Освен това можете да изберете от следните опции за допълнително подобряване на ефективността на машината

 • Актуализиране на софтуера на TimberMatic
 • Проверка и регулиране на главата на харвестъра и на работните хидравлични налягания на основната машина
 • Проверка и регулиране на стрелата, задвижването и други хидравлични налягания
 • Регулиране на системата за управление TimberMatic
 • Проверка и калибриране на измервателната система
 • Обучение на оператора на машината относно методите на работа
 • Предоставяне на обучение за системата за управление TimberMatic

Доклад за машината TimberMatic Analytics

Докладът за машината TimberMatic Analytics и анализът на данни са ключови точки, които се извършват по време на деня за настройка на машината. Докладът TimberMatic Analytics  дава ясна представа за състоянието и продуктивността на машината, както и за промените за по-дълъг период от време..

Докладите за машината TimberMatic Analytics дават ясна представа за продуктивността и разхода на гориво на харвестъра. От доклада за машината можете лесно да видите продуктивността, разхода на гориво и техническото състояние на харвестъра в сравнение с други машини, работещи при същите условия.

Докладът за машината може да бъде изготвен в гората или в офиса. Той се създава отделно за всеки оператор, дори ако докладът за машината е главно за състоянието и продктивността на харвестъра. На базата на доклада на всеки оператор могат да бъдат дадени съвети за подобряване на методите на работа и оптимизиране на разхода на гориво.

 

Сервизни споразумения TimberCare

Разширяване на всичкиСвиване на всички

TimberCare Standard

TimberCare Standard е традиционен тип споразумение за сервизно обслужване за фиксиран период от време. Услугите в това споразумение се извършват според нормалните интервали за сервизно облсужване, представени в ръководството за оператора. Споразумението Standard покрива всички разходи за труд, части и масла, необходими за сервизно обслужване на машината.

Програмата за сервизно обслужване Standard включва:

 • Настройка и доставка
 • Стандартни интервали за сервизно обслужване

Опционално обслужване към споразумение Standard

 • Инспекции на машините
 • Събития за ден на настройка
 • Обучение на оператори TimberSkills
 • Обучение за работа със софтуерни инструменти
 • Обучение за диагностика на машините
 • Удължена гаранция
 • Отдалечена диагностика

TimberCare Premium

TimberCare Premium е разширено споразумение за поддръжка на горски машини. То е фокусирано върху осигуряване на висока надеждност и продуктивност на горските машини чрез специализирана програма за поддръжка с предвидими разходи за поддръжката. Събитията по сервизното обслужване на TimberCare Premium включват всички разходи за труд, части, течности и филтри като част от споразумението.

Програмата TimberCare Premium изисква подписано споразумение за сервизно обслужване и използване на оригинални масла, филтри и резервни части на JohnDeere.

 • Планова поддръжка с удължени 750-часови интервали, включително програма на John Deere за анализ на маслото
 • Възможно е удължаване след като първоначалният период на споразумението е изтекъл.
 • Включено е допълнително споразумение, което частично компенсира разходите за части и труд, които не са включени в сервизното споразумение.