Доставчик

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Адрес

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG 
John-Deere-Strasse 1
69190 Walldorf, Germany

Имейл

Управител

Andreas Jess

Регистрационен номер на компанията

Amtsgericht Mannheim HRA 707944

Корпоративен данъчен номер

DE 316 479 592

EU-Commission Platform – Online Dispute Resolution: www.ec.europa.eu/consumers/odr