Карти TimberMatic

Карти TimberMatic

Картите TimberMatic осигуряват на операторите производствен изглед в реално време на сечището. Данните, събирани от сензорите на харвестъра и прецизното GPS-базирано местоположение на отсечената дървесина, се предава автоматично от харвестъра на приложението на Картите TimberMatic за употреба от горския експедитор.

Актуализацията на TimberMatic въвежда нови автоматични функции в Maps (Карти)

TimberMatic Maps показва в реално време позиционирането и местоположението на трупите, както и напредъка на работата на работната площадка.

Позициониране и разположение на трупите

Позициониране и разположение на трупите

Картите дават на оператора визуална информация за позиционирането и разположението на трупите на земята. Картите показват и от коя страна на веригите се намират трупите. Ако харвестърът не разполага’с IBC 3.0, трупите се показват като точки.

Autocollect

AutoSelect - автоматична регистрация на товари

Картите показват местоположението и обема на асортимента дървен материал, който трябва да бъде натоварен. Докато товарите се транспортират, напредъкът се актуализира автоматично, а натоварените купчини изчезват от картата.

Резюме на продукциятa

Актуализирани инструменти

Картите имат много подобрения, които улесняват работата с приложението. Изгледът на продукцията показва какъв процент от завършената продукция е разградена, на влакна или дървен материал за рязане.

TimberMatic Maps

Картите TimberMatic са нов начин за визуализиране на сечището. Приложението изяснява и подобрява екипната работа на машините. Операторите и предприемачите разполагат с изглед в реално време на напредъка на работната площадка.


Планиране на обект

Съветник за планиране на обекти

Съветник за планиране на обекти

Съветникът за планиране на обекти, включен в програмата TimberMatic Maps, подпомага използването на планове за дърводобив, създадени в TimberManager. Ако няма готов план, такъв може да се създаде директно в програмата TimberMatic Maps и съветникът за планиране на обекти дава подробни насоки. Когато площта бъде очертана в TimberMatic Maps, може да се проверят асортимента на дървесния материал и общите обеми за целия работен обект. 

 При добро планиране на местоположенията за товарни площадки и по-добра преценка на времето за добитите асортименти дървесина, цялото производство и логистични процеси могат да се извършват целенасочено. Времето за безаварийна работа е подобрено и собствената работа на оператора на харвестъра по планирането е по-лесна. Когато мрежата от пътеки е добре планирана предварително, разстоянието за шофиране и потреблението на гориво намаляват, а естествените площадки са по-добре видими.

Ръководените от инструмента фази на планиране подпомагат операторите на машини в тяхната работа. По този начин работата е по-бърза и качеството на дърводобива е по-добро.

Фази на планиране на обекта

1. Граница на блок на срязване

  • Можете да очертаете граница на блока за сеч като добавите точки на картата и използвате ножиците, за да изрежете участъка. Можете да начертаете един или повече участъци. 

2. Защитена област

  • Можете да маркирате участъци, които да бъдат защитени от дърводобива, като точки, линии или участъци на картата. 

3. Области за товарене

  • Можете да маркирате участъци за съхранение на трупите като изберете точки, линии или участъци на картата. 

4. Основен маршрут

  • Можете да начертаете предложените главни маршрути за блока за сеч и товарната площадка и да изрежете блока, като добавите точки на картата.  

5. Места 

  • Можете да маркирате места за привличане на вниманието за безопасност, труден терен и т.н., като точки, линии или участъци на картата. 

6. Мрежа от писти 

  • Можете да скицирате предложение за мрежа от пътеки вътре в блока за сеч с инструмента за свободно изчертаване на ръка.    

Функции

Разширяване на всичкиСвиване на всички

Тези функции подпомагат операторите на машини и увеличават производителността.

Подчертаване на сортовете

starРазличните сортове дървен материал могат да бъдат подчертани с различни цветове, като ги маркирате като любими. Това помага на оператора да раздели сортовете в товарното пространство и да конструира товара така, че той вече да е сортиран. Това значително ускорява разтоварването.

С помощта на сортиращите устройства, които са на разположение в товарното помещение, разтоварването на смесени товари е лесно, а производителността се подобрява значително.

Избор на маршрут

roadС инструмента за избор на маршрут можете да изберете маршрут с ширина 10 м. Вече е възможно да се направи и по-тесен избор на маршрут.

Инструмент за избор

handС инструмента за избор можете да избирате области с различни размери. Разстоянието от иконата на ръка може да бъде увеличено или намалено и можете да редактирате областта с инструмента за изтриване. Можете дори да записвате маршрута на шофиране и да го поправяте с инструмента за изтриване, ако случайно сте включили допълнителни регистрационни файлове.

Събиране и качване директно

white paperМожете да събирате и директно да качвате регистрационните файлове в системата и лесно да виждате количествата на различните дървесни сортове. Дори историята на инвентара се запаметява.

Маркиране на природни забележителности

mapМаркирането на природните забележителности дава възможност на оператора да добави предупреждение към системата, така че операторите, които се движат по същия маршрут, да са наясно с тях и да бъдат внимателни.

Данните между машините се актуализират с помощта на облачна услуга, а всички оператори от същата работна площадка могат да видят всички дървесни видове и сортове дървесина с извозните маршрути, чак до последния дървен труп.

Изглед на TimberMatic карти

Операторът маркира изпратените дървени трупи като транспортирани до временния склад. Операторът от следващата смяна знае откъде да започне работа. Не е нужно прогнозиране на обема, като дори в най-тъмната гора няма да бъде оставен нито един дървесен труп, тъй като на картата се показват различните сортове дървесина, до последния труп, дори да са покрити от сняг.

Горският експедитор може да избира желания сорт дървесина от специфична област или по пътя на сечта, след което картата ще покаже точния обем от този сорт в избраната област. Също така операторите могат да маркират специални области на картата. По този начин могат да се избягват напр. зони със слаба носимоспособност при планиране на пътя за извозване.

Изглед на TimberMatic карти

Картата показва всички сортове дървесина до последния труп, наред с мрежата от пътища за сеч и извозване. Така се опростява планирането на работата и избирането на най-добрия път за извозване.