TimberMatic карти. Информация на върха на пръстите ви.

TimberMatic maps icon
Картите TimberMatic осигуряват на операторите производствен изглед в реално време на сечището. Данните, събирани от сензорите на харвестъра и прецизното GPS-базирано местоположение на отсечената дървесина, се предава автоматично от харвестъра на приложението на Картите TimberMatic за употреба от горския експедитор. Данните между машините се актуализират с помощта на облачна услуга, а всички оператори от същата работна площадка могат да видят всички дървесни видове и сортове дървесина с извозните маршрути, чак до последния дървен труп.

Нови функции

След последната актуализация, могат да се редактират размера и цвета на иконите на машината и трупите. Можете дори да получите по-добър изглед от работната площадка с един поглед.

Изглед на TimberMatic карти към работната площадка с точната позиция на трупите
Изглед на TimberMatic карти към работната площадка

TimberMatic карти - въведение във функциите

Създаване на сечището

Създаване на сечището и на товарната площадка на картата

Напредък в сечището

Напредъкът в сечището се показва в реално време на картата.

Избор на маршрут

Избор на маршрут и дървесни трупи за товарната площадка

Споделяне на информация

Споделяне на допълнителна информация за обекта

Изглед на TimberMatic карти

Операторът маркира изпратените дървени трупи като транспортирани до временния склад. Операторът от следващата смяна знае откъде да започне работа. Не е нужно прогнозиране на обема, като дори в най-тъмната гора няма да бъде оставен нито един дървесен труп, тъй като на картата се показват различните сортове дървесина, до последния труп, дори да са покрити от сняг.

Горският експедитор може да избира желания сорт дървесина от специфична област или по пътя на сечта, след което картата ще покаже точния обем от този сорт в избраната област. Също така операторите могат да маркират специални области на картата. По този начин могат да се избягват напр. зони със слаба носимоспособност при планиране на пътя за извозване.

Изглед на TimberMatic карти

Картата показва всички сортове дървесина до последния труп, наред с мрежата от пътища за сеч и извозване. Така се опростява планирането на работата и избирането на най-добрия път за извозване.

Ако отсечените трупи бъдат затрупани от сняг, картата ви дава възможност да ги намерите, без да се лутате, така че край на изоставените в гората трупи.

Ville Hänninen
RV Hänninen Oy

TimberMatic

Картите TimberMatic са нов начин за визуализиране на сечището. Приложението изяснява и подобрява екипната работа на машините. Операторите и предприемачите разполагат с изглед в реално време на напредъка на работната площадка.

TimberManager

Изпълнителят може да види точна информация за напредъка на работната площадка. Прецизната информация за обемите на местата за съхранение улесняват планирането на транспортирането на трупите и подобрява изпълнението на целия процес на доставки.