HarvestLab 3000Технологии за прецизно земеделие

 • Спектрален анализ в близката инфрачервена област (NIR) за едновременно измерване на съставките в ожънатите посеви, силаж или течен тор (един датчик, три приложения)
 • Позволява автоматично регулиране на дължината на рязане въз основа на съдържанието на сухо вещество (прибиране на реколтата)
 • Анализ на съставките не само по време на пълнене, но и по време на торене (течен тор)
 • Употреба като лаборатория в склада или офиса, позволяваща прецизно определяне на хранителните дажби и гарантираща здравето на животните.

Един датчик – три приложения

Разширяване на всичкиСвиване на всички

Един датчик – три приложения

Един датчик – три приложения

Разработен и патентован съвместно с Carl Zeiss, датчикът HarvestLab 3000 използва технология за спектрален анализ в близката инфрачервена област (NIR) за едновременно измерване на съставките в ожънатите посеви, силаж или течен тор. Още през 2009 г. технологията е сертифицирана от Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft (DLG) за анализ на сухо вещество в царевичен силаж с незначителни отклонения между 0,67 и 1,85%. Нашите различни калибровки са допълнително прецизирани, като ежегодно са добавяни проби от нови видове култури/типове течен тор, сортове/фуражи и райони.

Новата система HarvestLab 3000 използва най-съвременната технология и е плод на милиони часове практически опит. Датчикът може да анализира 12% по-широк спектър от дължини на вълните за допълнителна точност и осигурява над 4 000 измервания в секунда. Обикновено това се равнява на около 1 милион измервания на един товар. Той не предлага просто една проба на произволен принцип, а статистически стабилни данни в движение. Грешките, които обикновено възникват при ръчно вземане на проби, като например излагането на кислород или топлина до постъпването на пробата в лаборатория, са елиминирани напълно. Не на последно място, всички данни се показват и документират в реално време. Това позволява на операторите да коригират настройките и да извършват автоматична оптимизация на машината още на полето, вместо да чакат с дни резултатите от лабораторията.

Силажокомбайн

Силажокомбайн

Влажността на посевите може да се различава с до 20% в едно поле, при което се налага различна дължина на рязане, за да се осигури идеално уплътняване на силажа без въздушни джобове. Монтирана на силажокомбайн John Deere, системата HarvestLab 3000 позволява автоматична настройка на дължината на рязане въз основа на съдържанието на сухо вещество. Автоматичните корекции на дозировката на инокуланта спомагат за оптимизиране на ферментацията и могат да ви спестят до 10% от добавките за силаж.

Наред със съдържанието на сухо вещество, разполагате с прецизно отчитане в реално време на съдържанието на протеин, нишесте, влакнини, NDF, ADF, захар и минерали. Това позволява да фактурирате или купувате ожънат материал на база качество, а не количество. Чрез преглеждането и сравняването на всички данни от документацията за конкретното място в оперативния център John Deere, можете да вземате основани на факти решения, като например за избор на сортове и подхранване на културите. В периода извън сезона можете да се подготвите професионално за още по-успешен следващ сезон.

 • Автоматична настройка на дължината на рязане въз основа на съдържанието на сухо вещество за по-добра плътност и качество на силажа
 • Прецизно настройване на дозирането на силажния инокулант за оптимизиране на ферментацията
 • Вземате информирани решения относно подбора на сортовете за следващия сезон
 • Информацията за състава може да бъде отпечатана директно в кабината

Измерване на съставките на течен тор – интелигентно дозиране на органични торове

Измерване на съставките на течен тор – интелигентно дозиране на органични торове

Течният тор е органичен тор с високо съдържание на хранителни вещества. Но поради естествените вариации в състава и бързото утаяване успехът на торенето с течен тор досега бе въпрос на шанс. С помощта на системата за измерване на съставките на течен тор от John Deere имате уникалното предимство да можете прецизно да дозирате хранителните вещества N, P, K на базата на зададена норма и лимит в кг/хектар и дори да използвате карти с предписания според конкретните условия на полето.

Системата за измерване на съставките на течен тор от John Deere може да анализира съставките не само по време на пълненето, но и по време на торенето – секунда преди хранителните вещества да попаднат в почвата. Безценно предимство пред другите системи, тъй като разликите в хранителните съставки и утаяването по време на транспорта се отчитат и компенсират чрез автоматично регулиране на скоростта и/или дебита в реално време. Също така можете безжично да изпращате данните от системата на John Deere за измерване на съставките на течен тор в оперативния център на John Deere за по-нататъшна обработка.

 • Определяне на разход за наторяване от € 0,75 до € 1,50/m³, намалявайки разходите за минерални торове
 • Избягване на полегнали посеви и постигане по-равномерен растеж
 • Увеличаване на добива и качеството при спазване на законовите ограничения
 • Съвместимост с повечето цистерни за течен тор и системи с маркучи

Мобилна лаборатория – без чакане на резултатите от лабораторията

Мобилна лаборатория – без чакане на резултатите от лабораторията

HarvestLab 3000 може да се използва и като лабораторен модул в склад или офис, вършейки работа през цялата година. Свързването към захранващ извод на машината ви осигурява пълна мобилност и ви предоставя незабавна информация, където и да се намирате. Резултатите в реално време ви помагат да гарантирате правилното управление на запасите от силаж, точното определяне на хранителните дажби и здравето на добитъка. В резултат на това можете да спестите от ненужни добавки, като същевременно постигнете по-високи добиви в производството на говеждо месо, мляко и млечни продукти или биогаз и в крайна сметка си осигурите по-висока печалба.

Нашият чисто нов уеб-интерфейс предлага инструкции стъпка по стъпка и визуализира отлично данните, като ви помага да направите правилния избор.

 • Пълна оценка на съставките на силажа, която може да се използва от земеделски производители, собственици на инсталации за биогаз и специалисти по хранене на животни
 • Определяне на качеството на силажа в реално време
 • Лесно планиране на храненето на животните през зимата
 • Нов и удобен за ползване уеб интерфейс