Контрол на секциите на прикачен инвентарТехнологии за прецизно земеделие

  • Намалени разходи за труд и суровини
  • Ограничаване на увреждането на реколтата и въздействието върху околната среда
  • Автоматично включване/изключване на секции, за да се избегне припокриване при работа в полето и при завой в края на полето
  • Постигане на равномерна гъстота на посевите и условия за равномерен растеж, особено в края на полето
PLACEHOLDER ALT TEXT

Системата за контрол на секциите на John Deere автоматично включва и изключва отделни секции на прикачното оборудване на предварително определени места в нивата. Системата е съвместима с всички прикачни устройства John Deere с функция за контрол на секциите, както и с прикачни устройства от други марки, съвместими със системата AEF ISOBUS Task Controller Section Control (TC-SC). Като намалява припокриванията и пропуските в обработваната площ, системата за контрол на секциите на прикачен инвентар на John Deere позволява да се прилагат точните количества торове, семена и препарати за растителна защита – когато е необходимо. В резултат на това, намалявате разходите за суровини и повишавате ефективността, като същевременно ограничавате увреждането на реколтата и въздействието върху околната среда.