1 results

Управление на стопанството със свързаност

Управление на стопанството със свързаност

AutoTrac Online

Технологии за прецизно земеделие
  • Бързо и лесно настройване на екрана на място
  • Автоматизирана, надеждна и защитена от грешки документация
  • Автоматизирано архивиране на данни

Connected Support

Технологии за прецизно земеделие

Максимизирайте полезното работно време на машината:
Започнете работния си ден на сигурно, като знаете, че за Вас и Вашите машини се грижи умел и опитен специалист по дистанционна поддръжка.

Field Management

Технологии за прецизно земеделие
  • Цялата информация на едно място, добре структурирана и леснодостъпна
  • Получавате ценна картина на стопанството, за да вземате интелигентни и основани на факти решения
  • Използвате множество допълнителни агрономични инструменти за допълнителна обработка и анализ на данните
  • Лесно и бързо прехвърляте данни чрез безжичен трансфер на данни

Fleet Management

Технологии за прецизно земеделие
  • По-малко телефонни разговори, защото всеки в организацията ви знае позицията на дадена машина
  • По-лесно планиране на промени в графика, защото всички машини се виждат с един поглед

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.