1 results

Управление на стопанството със свързаност

Управление на стопанството със свързаност

Connected Support

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Повече време на полето, повече полезно работно време за машината
 • Когато възникне проблем: по-бърза диагностика и ремонт благодарение на свързаността на машината
 • Откриване на определени неизправности в машината, преди да са причинили съпътстващи щети
 • Отдалечена поддръжка за настройване и оптимизация на машината и прикачния инвентар, когато е необходимо

Field Management

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Цялата информация на едно място, добре структурирана и леснодостъпна
 • Получавате ценна картина на стопанството, за да вземате интелигентни и основани на факти решения
 • Използвате множество допълнителни агрономични инструменти за допълнителна обработка и анализ на данните
 • Лесно и бързо прехвърляте данни чрез безжичен трансфер на данни

Fleet Management

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Събирате цялата информация за машинния си парк на едно място
 • Подобрявате работата на машините си чрез наблюдение на местоположението и производителността

Individual Solutions

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Работите с избрания от вас партньор
 • Персонализирате акаунта си в оперативния център с инструментите, които харесвате най-много

Job Management

Решения за аграрен мениджмънт (AMS)
 • Планирате задачите ефективно, за да спестите време и да намалите разходите
 • Ограничавате неточните съобщения и осигурявате правилно изпълнение на задачите
 • Намалявате напрежението чрез надежден обмен на информация

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.