Двама фермери стоят на полето, а до тях има комбайн John Deere.

ГОЛЕМИ ПОСТИЖЕНИЯ. ЗА БЛАГОТО НА ВСИЧКИ.

Въздушен изглед на комбайн John Deere в полето, човек, който хваща авокадо, висящо  от дърво, и стрелка, сочеща към Африка, на илюстрация на Земята.

Доклад за въздействието върху бизнеса от 2023 г

Докладът за въздействието върху бизнеса от 2023 г. подчертава усилията на John Deere за 
създаване на устойчиви резултати за клиентите, служителите, акционерите и общностите по света. Докладът съдържа и подробна информация за финансовите ни резултати, както и за напредъка ни в постигането на нашите амбиции за скок напред.