Технологии за прецизно земеделие

Открийте Operations Center на John Deere

Открийте Operations Center на John Deere

С Operations Center от MyJohnDeere.com, носите винаги стопанството в джоба си. Лесен за употреба, той ви свързва с всички ваши машини, полета и оператори. 

AMS

HarvestLab 3000: Идеалното торене на културите

Намалете разходите си за минерални торове!
Внасяйте течен тор толкова прецизно, колкото и минерален тор.

Приемници и дисплеи

Приемници и дисплеи

Прецизното земеделие започва оттук. Приемниците и дисплеите на John Deere осигуряват хардуерната инфраструктура, даваща възможност да се възползвате от модерното земеделие и да направите дейността си по-успешна.

Водене и автоматизация на машината

Водене и автоматизация на машината

John Deere предлага пълна гама от интегрирани системи за водене – от прости системи с ръчно управление до напълно автоматизирани решения. Ако вашият машинен парк е от смесен тип, ние предлагаме решения и за други марки, за да можете да се възползвате от предимствата на технологиите за водене и автоматизация на машината от John Deere.

Земеделие според конкретните условия на полето

Земеделие според конкретните условия на полето

С данните в реално време от датчиците и специфичната за мястото документация получавате ценна картина, за да можете да вземате обосновани на факти решения и да създавате точни предписания за следващите задачи на полето. Нещо повече, пестите от най-ценния си ресурс: вашето време. Земеделието, съобразено със специфичните условия на полето, ви позволява да контролирате и бюджетирате разходите си по-прецизно, като намалите разходите за торове, семена и химикали.

Управление на стопанството със свързаност

Управление на стопанството със свързаност

Operations Center на John Deere е избраният от вас портал за земеделие, за събиране и визуализиране на земеделска информация и данни за машините. Като ви показва цялата съществена информация в компактен вид, той ви помага да вземате бързи и лесни решения, основани на факти. Operations Center ви свързва с вашите машини и полета от едно централно място. Той също позволява безпроблемно да обменяте информация със своя дилър на John Deere, своите подизпълнители или други доверени партньори.