Технология за прецизно земеделие

AMS

HarvestLab 3000: Идеалното подхранване на културите

Намалете разходите си за изкуствен тор!
Полагайте течен тор толкова прецизно, колкото и минерален тор.

Приемници и дисплеи

Приемници и дисплеи

Прецизното земеделие започва оттук. Приемниците и дисплеите на John Deere осигуряват хардуерната инфраструктура, даваща възможност да се възползвате от модерното земеделие и да направите дейността си по-успешна.

Автоматично навигиране и управление на машината

Автоматично навигиране и управление на машината

John Deere предлага пълна гама от интегрирани системи за навигация – от прости ръчно управляеми системи до напълно автоматизирани решения. Ако вашият машинен парк е от смесен тип, ние предлагаме решения и за други марки, за да можете да се възползвате от предимствата на автоматичното навигиране и управление на машината на John Deere.

Земеделие според конкретните условия на полето

С данните в реално време от датчиците и специфичната за мястото документация получавате ценна картина, за да можете да вземате обосновани на факти решения и да създавате точни предписания за следващите задачи на полето. Нещо повече, пестите от най-ценния си ресурс: вашето време. Земеделие според конкретните условия на полето ви позволява да контролирате и планирате по-точко бюджета на вашите разходи, като намалите разходите за тор, засяване и химикали.

Управление на стопанството със свързаност

Оперативният център на John Deere е избраният от вас портал за земеделие, за събиране и визуализиране на земеделска информация и данни за машините. Като ви показва цялата съществена информация в компактен вид, той ви помага да вземате бързи и лесни решения, основани на факти. Оперативният център ви свързва с вашите машини и полета от едно централно място. Той също позволява безпроблемно да обменяте информация със своя дилър на John Deere, своите подизпълнители или други доверени партньори.