AutoTrac Implement Guidance - PassiveТехнологии за прецизно земеделие

  • Съвършена точност от линия до линия по хълмист терен с теглен прикачен инвентар
  • Намалена умора за оператора
  • Равномерно полагане на семената и растеж на културите
  • Лесно за инсталиране

AutoTrac насочване на прикачния инвентар – пасивно, решава проблеми, които решението AutoTrac не може: При неравен терен и по склонове теглото на вашия прикачен инвентар го кара да се отклони надолу. В резултат на това възникват пропуски и припокривания, които намаляват качеството на работата. Независимо от терена, вече можете да постигнете най-високи стандарти за прецизност при засяване, засаждане и оран. Това работи по следния начин: Вторият приемник StarFire със споделен сигнал, монтиран на прикачния инвентар, изпраща данни за точната позиция на инвентара към системата AutoTrac на трактора. След това тракторът променя траекторията си, за да компенсира отклонението на прикачния инвентар и, за да ви осигури идеална точност от линия до линия, всеки път.