Tractor Integrated Active Implement GuidanceТехнологии за прецизно земеделие

  • Икономична алтернатива на химическите средства за контрол на плевелите, предлагаща високоскоростно плевене с до 16 км/ч
  • Минимално утъпкване на почвата благодарение на по-ниското тегло на машината
  • Гъвкавост за използване на автоматично водене в полета, засети при ръчно управление
  • Пълна автоматизация на воденето и скоростта за максимална производителност и комфорт на оператора

Автоматизирано високоскоростно плевене

Разширяване на всичкиСвиване на всички

Автоматизирано високоскоростно плевене

Automated high speed weed control

Вградената в трактора система за активно насочване на прикачния инвентар позволява извършване на автоматизирано високоскоростно плевене за някои редови култури със скорост до
16 км/ч. Предвид все по-строгите изисквания на екологичното законодателство, както и нарастващата резистентност на плевелите, това решение осигурява постигане както на екологични, така и големи икономически ползи. Операторът може да зададе настройки за праг на скорост и точност, като системата автоматично контролира скоростта на трактора, за да поддържа прецизно разстояние до посевите в различни условия.

Чрез комбинираната работа на решенията AutoTrac и AutoTrac Vision (използвайки видеокамера) системата може да се използва и в полета, които са засети при ръчно управление. Напречната позиция на прикачния инвентар се контролира чрез специален хидравличен цилиндър на долните звена на навесната система. Това не само спестява разходи за закупуване на скъпоструващи механизми за странично изместване на прикачния инвентар, но също така осигурява по-малко утъпкване на почвата и по-прецизно управление на прикачния инвентар.