Растителна защита и торене

Максимално увеличаване на добивите

Технологиите за прецизно земеделие на John Deere помагат да се приложи точното количество грижа, за да се позволи на реколтата ви да достигне пълния си потенциал. Нашите решения ви помагат за всичко – от високоскоростно механично плевене до прецизно пръскане на препарати за растителна защита и торове.

Контролиране на прецизното пръскане

Контрол на плевелите

Даниел Су в югозападната част на Франция използва John Deere Operations CenterTM съвместимостта му с повече от 200 софтуерни продукта на външни доставчици на услуги за прецизен контрол на плевелите.

Целевата обработка със суспензия увеличава добива на пшеница

Целево прилагане на течен тор увеличава добива на пшеница

Целевото прилагане на азотни торове при пшеница с помощта на технология за близка инфрачервена технология (NIRS) може да увеличи добива с до 5%. Холген Хюфелма дава подробности за настройката и възможностите, предлагани от технологията NIRS.