Сеитба

Осигурете на вашите култури най-добрия възможен старт


Технологиите за прецизно земеделие на John Deere поставят подходящите семена на правилното място, на правилната дълбочина за успешно покълване. Лесни и удобни за използване на полето, те ви дават гъвкавостта и контрола при сеитба на реколтата в перфектното време за успешна последваща жътва.

Сега е времето за сеене с променлива норма е!

Сега е времето сеитба с променлива норма!

Сеитбата с променлива норма не само увеличава добивите, но и намалява разходите. Това също така е и адекватна реакция на намаляващите валежи, причинени от климатичните изменения. Няколко френски земеделци и подизпълнители на услуги обясняват как се справят с тези предизвикателства.

Всяко семе е ценно

Всяко семе е ценно

Заедно със Saaten-Union, John Deere търси нови начини за оптимизиране на сеитбата. За да се случи това, трябва да са налице технически познания и земеделски знания.