In-Field Data SharingТехнологии за прецизно земеделие

  • Повишете ефективността на машинопарка
  • Съгласувайте обработените площи и навигационните линии между отделните машини за по-лесно настройване на машините и създаване на парцели
  • Споделяйте карти на обработените площи и позиции на машините за оптимална ефективност
PLACEHOLDER ALT TEXT

Знайте повече, работете по-добре

Функцията за споделяне на данни на полето ви позволява да виждате навигационните линии, картите на обработените площи и на приложените разходни норми за подобни машини, работещи едновременно на едно и също поле. По този начин можете да постигате пълна обработка на полето с множество машини дори в условия на здрач и/или запрашеност, като същевременно намалявате припокриванията, получавате по-точни данни за документиране и намалявате разходите за суровини. Така можете да издигнете производителността на вашия машинен парк до съвсем ново ниво.