Machine SyncТехнология за прецизно земеделие

  • Безжично свързване на множество машини – трактори, комбайни и SPFH в една мрежа. Едната машина действа като "Водач", управлявайки скоростта, посоката и позицията на "Последователите".
  • Осигурява презизно разтоварване в движение без разсипване
  • Приоритизира разтоварването от комбайна и подобрява ефективността на жътвата
  • Намалява риска от сблъсък между машините
PLACEHOLDER ALT TEXT

Комбайн до трактор

Синхронизацията на машини от 4-то поколение позволява на операторите на комбайните да свързват до 6 машини в безжична мрежа. Комбайнът действа като Водач, синхронизирайки скоростта на трактора и посоката му на движение за прецизно разтоварване в движение.

Водачът на комбайна може да помества трактора назад и напред, за да се осигури равномерно натоварване на ремаркето за зърно. Отделни комбайни в една и съща работна група могат също да споделят своето ниво на напълване на бункера за зърно и състоянието на разтоварващия шнек с тракторите с цел по-добра логистика и координирано разтоварване.

SPFH до трактор

SPFH до трактор

Синхронизация на машините установява U-образна зона около SPFH, което е особено полезно за операциите при прибиране на реколтата с директно товарене, когато тракторът и платформата за слама трябва да бъдат в непосредствена близост до комбайна през цялото време. SPFH може да контролира скоростта на тракторите отдясно, отзад или отляво за разтоварване без разсипване. Възможността за контрол на два трактора едновременно също улеснява по-доброто преминаване от една платформа за слама на следващата и намалява разсипването на реколтата.

Трактор до трактор

Трактор до трактор

Синхронизация на машината е силно решение, когато се използват прикачни машини за прибиране на реколтата за специални култури, например домати или лук. Водещият трактор може да координира движенията на разтоварващия трактор за безопасно разтоварване. Това е особено важно при операции, когато разтоварната платформа трябва да бъде в близост до комбайна. Синхронизация на машините осигурява постоянно разстояние между тях по време на разтоварването и се избягват евентуални сблъсъци, водещи до материални щети.