Active Fill ControlТехнологии за прецизно земеделие

  • Максимално удобство за оператора
  • Максимална ефективност на жътвата
  • Дори по-неопитните оператори могат да жънат с върхова производителност
  • Жънете ден и нощ с минимално разпиляване на зърно
PLACEHOLDER ALT TEXT

Лесно прибиране на фуража

Представете си колко по-лесно би било, ако разтоварващият шнек на силажокомбайна е с автоматично управление. Като оператор можете да се насладите на спокойствието, докато системата осигурява оптимално запълване без разпиляване. Можете напълно да се концентрирате върху основните задачи за управление и настройване на машината за постигане на оптимална обща производителност.    

Rear-unload

Задно разтоварване

Системата Active Fill Control на John Deere използва стереокамера, за да контролира автоматично завъртането на улея и позицията на накрайника. Системата може активно да проследява транспортните машини и да насочва материала от най-подходящия ъгъл, за да изпълни желаната стратегия за пълнене. Тя автоматично пълни ремаркетата до максималния им капацитет, като позволява на оператора да се фокусира върху задачи, свързани с производителността, като например оптимизация на машината. Функцията Active Fill Control може също така автоматично да управлява позиционирането на улея на разтоварващия шнек при задно разтоварване, например при започване на ново поле.