Expert Check

Expert Check

Expert Check е цялостна проверка на вашата машина. Expert Check е услуга, която ви позволява да се съсредоточите върху основната си дейност и да разчитате на машината си.

Първите стандартизирани контролни списъци на John Deere Forestry за Expert Check първоначално бяха публикувани през 2017 г. Оттогава сертифицираните техници на John Deere са проверили стотици колесни машини за рязане на зададена дължина и са предоставили експертни съвети на клиентите. Сега, в резултат на непрекъснатото ни развитие, представяме Expert Check 2.0. 

Въз основа на събраните данни и натрупания опит контролните точки са още по-специфични и прецизни, за да предоставят точна информация за състоянието на машината. В зависимост от машината има 150-200 точки за проверка. Expert Check 2.0 не само разчита на практически проверки за локализиране на рисковете от механични повреди. По-голямо внимание се отделя на експлоатационните изпитвания и тестовото шофиране, което подобрява ефективността на проверките и точността на констатациите.  

Тестовото шофиране на Expert Check 2.0 може да се извърши и в рамките на деня за настройка, за да се гарантира надеждност и ефективна ежедневна работа. В резултат на това ще получите списък с констатации, които можете да споделите с всички оператори на машини и да гарантирате, че ценната информация ще достигне до всички. Констатациите могат да се използват като основа за оптимизация на машината в деня за настройка. Денят за настройка може да бъде включен като част от договора за обслужване TimberCare или да бъде закупен отделно. 

Пълната проверка на Expert Check 2.0 отнема приблизително четири часа и винаги се извършва в сервиз, но има и по-лека версия, която може да се извърши в гората. И, разбира се,  Expert Check 2.0 все още може да бъде включена в договор за обслужване на TimberCare, точно както предишната версия.

Независимо от местоположението ви, Expert Check винаги има едно и също стандартизирано съдържание на John Deere.

Expert Check се извършва от обучен техник на John Deere, който има достъп до нашите най-нови специални инструменти, приложения и знания. Никой не познава горските машини на John Deere по-добре от нас. Нашата широка сервизна мрежа непрекъснато предоставя обратна връзка от всички пазари и констатациите се споделят с останалите, така че нашите техници винаги са в течение, ако има някои области на машината, които се нуждаят от специално внимание.  

John Deere разработи няколко усъвършенствани инструмента и програми, които подпомагат техниците в тяхната работа, а резултатите водят до подобряване на времето за работа и надеждността.

Проверката Expert Check ви предоставя изчерпателен доклад за състоянието на вашата машина. Ако бъде открит аспект, изискващ внимание, винаги ще получите списък с констатациите и предложение за ремонт. Expert Check ви дава възможност да се концентрирате върху основната си дейност с увереността, че машината ви е напълно изправна и че за потенциалните повреди е положена грижа, преди да се стигне до непредвиден престой.  


Expert Check на John Deere включва

  • Експлоатационни изпитвания и тестовото шофиране
  • Подробен доклад за машината
  • Съвети за оптимизация и настройки на машината
  • Безплатна оферта за последващ ремонт и подмяна на износени части
  • Директна консултация и информация за комплекти с допълнително оборудване и приставки. 

Текст: Antti Ketvell, In The Forest 2/2021