Connected SupportРешения за аграрен мениджмънт (AMS)

  • Повече време на полето, повече полезно работно време за машината
  • Когато възникне проблем: по-бърза диагностика и ремонт благодарение на свързаността на машината
  • Откриване на определени неизправности в машината, преди да са причинили съпътстващи щети
  • Отдалечена поддръжка за настройване и оптимизация на машината и прикачния инвентар, когато е необходимо
печат
PLACEHOLDER ALT TEXT

Възползвайте се от максимално полезно работно време

Започвайте всеки работен ден с приятното чувство, че за вас и вашите машини се грижи опитен специалист за дистанционна сервизна поддръжка.

Дилърите на John Deere имат достъп до няколко уникални авангардни решения за осигуряване на ефикасна дистанционна поддръжка, която ви помага да оптимизирате производителността на машините и да увеличите максимално полезното работно време. Повечето от нашите машини се предлагат фабрично с пет години свързаност, за да могат нашите дилъри да използват решенията, описани на съседната страница. За да започнете, помолете вашия дилър да ви помогне в избора на договор за услуги FarmSight, съобразен с вашите нужди, и дайте съгласието си.

Достъп до отдалечен дисплей

Дистанционният достъп до дисплея позволява на вашия дилър специалист да се свърже с дисплея в кабината и да помогне при настройката, оптимизирането на производителността или отстраняването на неизправности на вашата машина и дори устройствата за ISOBUS. Няма нужда да чакате назначаване на място, вместо да се възползвате от непосредствената помощ, без да поемате допълнителни пътни разходи.

Сервизен съветник дистанционно

Service Advisor Remote дава възможност на вашия дилър да провери и осигури инсталирането на най-новите софтуерни актуализации, да прочете диагностичните кодове за неизправности по заявка или да извърши различни записи, за да подкрепи диагностиката на първоначалната грешка много по-бързо и по-ефективно, отколкото при посещения на място.

Експертни сигнали

Expert Alerts, нашият най-нов уникален напредък в системата, се основава на софтуерни алгоритми, които могат да предскажат някои предстоящи проблеми, преди те да имат отрицателно въздействие или да причинят странични щети. С автоматично генериране на диагностична и ремонтна информация, сервизните техници на дилърите могат да реагират по-бързо и престойът може да бъде намален значително.

Мониторинг на здравето на машината

Нашето арматурно табло на машината показва потенциални кодове за грешки на машината на вашия дилър в реално време. Това дава възможност на специалиста за отдалечени услуги да реагира по-бързо от всякога и да ви подкрепя при разрешаването на проблеми.