Connected SupportТехнологии за прецизно земеделие

Максимизирайте полезното работно време на машината:
Започнете работния си ден на сигурно, като знаете, че за Вас и Вашите машини се грижи умел и опитен специалист по дистанционна поддръжка.

Дистанционна поддръжка

Дистанционна поддръжка

Представителите на John Deere имат достъп до няколко уникални авангардни решения като Системата за експертни предупреждения за разширяване на усъвършенстваната дистанционна поддръжка, която ви помага да оптимизирате производителността на машините и да увеличите максимално полезното работно време. Повечето от нашите машини се предлагат фабрично с пет години свързаност, за да могат нашите представители да използват описаните тук решения, при условие, че сте дали съгласие за това.

Дистанционен достъп до дисплея

Дистанционен достъп до дисплея

Функцията “Дистанционен достъп до дисплея” позволява на вашия дилър да се свърже с вашия дисплей в кабината и да ви помогне при настройването, оптимизирането на производителността или отстраняването на неизправности на вашата машина и дори прикачен инвентар с ISOBUS управление. Вместо да чакате посещение на място, можете да се възползвате от незабавна помощ, без да плащате допълнителни разходи за път.

Дистанционен сервизен съветник

Дистанционен сервизен съветник

Service Advisor Remote позволява на дилъра да провери и да инсталира най-новите актуализации на софтуера, да прочете диагностичните кодове за грешки при нужда или да извърши запис на диагностични данни, за да подпомогне първоначалната диагностика на грешките много по-бързо и по-рентабилно, отколкото при посещение на място.

Експертни предупреждения

Експертни предупреждения

Системата за експертни предупреждения – най-новото ни уникално постижение, използва софтуерни алгоритми за предвиждане на определени предстоящи проблеми, преди те да окажат отрицателно въздействие или да причинят последващи щети. Благодарение на автоматичното генериране на информация за диагностика и ремонт, специалистите на дилърите могат да реагират по-бързо и времето на принудителен престой може да се съкрати значително.

Наблюдение на техническото състояние на машината

Наблюдение на техническото състояние на машината

Виртуалният приборен дисплей показва на вашия дилър потенциалните кодове за грешка в машината в реално време. Това позволява на специалиста за дистанционна поддръжка да реагира по-бързо от всякога и да ви помогне в решаването на проблема.