Fleet ManagementТехнологии за прецизно земеделие

  • По-малко телефонни разговори, защото всеки в организацията ви знае позицията на дадена машина
  • По-лесно планиране на промени в графика, защото всички машини се виждат с един поглед