Field ManagementТехнологии за прецизно земеделие

  • Цялата информация на едно място, добре структурирана и леснодостъпна
  • Получавате ценна картина на стопанството, за да вземате интелигентни и основани на факти решения
  • Използвате множество допълнителни агрономични инструменти за допълнителна обработка и анализ на данните
  • Лесно и бързо прехвърляте данни чрез безжичен трансфер на данни