Tractor Integrated Active Implement GuidanceТехнология за прецизно земеделие

  • Икономично ефективна алтернатива за химически контрол на плевелите
  • Високоскоростно плевене при до 16 km/h
  • Минимално утъпкване на почвата благодарение на по-ниското тегло на машината
  • Изцяло автоматизирано кормилно управление и управление на скоростта за максимална производителност и комфорт на оператора
ШАБЛОН ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТЕКСТ

Автоматизирано високоскоростно плевене

Вградената в трактора система за активна навигация на прикачни приспособления позволява извършване на автоматизирано високоскоростно плевене за някои редови култури със скорост до 16 km/h. Предвид все по-стриктното екологично законодателство и все по-усилващата се устойчивост на плевелите, това решение има както екологични, така и икономически ползи. Операторът може да зададе настройки за праг на скорост и точност, като системата автоматично контролира скоростта на трактора, за да поддържа идеално разстояние до посевите в различни условия.

Предложения и отстъпки

Разширяване на всичкиСвиване на всички
Прецизно земеделие

Технология за прецизно земеделие

Открийте как различните технологии за прецизно земеделие на John Deere могат да ви помогнат в широк спектър от вашите земеделски дейности.