StarFire 7000 приемник и сигналиТехнология за прецизно земеделие

  • Усъвършенстван модул за компенсация на терена (TCM)
  • Многоспътникова констелация (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)
  • SF1: +/- 15 см точност
  • SF-RTK: +/- 2,5 см точност и 5-годишна повторяемост
  • RTK: Базова станция или мобилна RTK, вкл. RTK Extend – 14 дни

Издигнете бизнеса си на ново ниво

Решенията за прецизно земеделие на John Deere стартират с новия приемник StarFire™ 7000, интегрирана или универсална версия. Приемникът StarFire™ 7000 предлага по-голяма сигурност, по кратки времена за синхронизиране и 5-годишна повторяемост от сезон в сезон. Това означава по-малко хардуер, по-бързо възстановяване на сигнала след засенчващо събитие и увереността, че вашите линии за насочване и границите няма да се местят от година на година. Тъй като точността и повторяемостта продължават да бъдат по-важни за постигане на точност от растение до растение, StarFire™ 7000 предлага функцията Усъвършенствана TCM калибровка. С увеличения брой резервни части новият приемник StarFire™ осигурява устойчива и икономична експлоатационна надеждност.

SF7000 R2G034051

Подобрен SF1 сигнал

С SF7000™ отново подобрихме нашия базов сигнал SF1. Съвместим със сигналите от четири сателитни констелации (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) приемникът StarFire™ 7000 вижда повече сателити в небето. Така, се влияе по-малко от ефектите на засенчване. А вие печелите от добре познатата +/-15 см точност от точка до точка.

SF7000 R2G034330

Най-доброто ниво досега: SF-RTK сигнал

Новият SF-RTK сигнал за корекция осигурява подобрена +/-2,5 см точност от точка до точка с време за синхронизиране до 3 пъти по-бързо от това на предишното поколение приемник, използващ SF3. Щом пристигнете на полето, ще можете по-бързо да започнете работа. SF-RTK осигурява 100% подобрено покритие, което намалява съществено ефектите на засенчване.

Въпреки че SF-RTK корекцията се извършва чрез сателитна връзка, тя осигурява гарантирана за 5 години повторяемост от сезон в сезон, така че да можете да използвате едни и същи линии за насочване при различните преминавания не само в сезона, но и през целия петгодишен период, което позволява точно поставяне на семена и торове без изместване на линиите или повторно картиране на граници.

SF7000 R2G030268

RTK базова станция и мобилна RTK

Освен SF-RTK, приемникът StarFire™ 7000 е съвместим с добре познатата RTK базова станция и LTE RTK модема, предлаган от John Deere.

SF7000 R2G024563

Подобрена защита срещу кражба

С PIN код за сигурност и комплект за заключване, ние предлагаме две функции за защита срещу кражби за приемниците StarFire ™ 7000.

С PIN защитата фермери и предприемачи имат избора да активират функцията за изискване на PIN код за сигурност и да създадат уникален четири-цифрен PIN код за активиране и отключване на устройството, подобно на мобилно устройство. Активирането на този код позволява достъп до устройство при стартирането му само на потребители със зададения PIN код.

Универсалният приемник StarFire™ 7000 може да бъде допълнително защитен чрез комплект с механична ключалка, който не позволява неразрешено демонтиране на приемника от машината.