StarFire 6000 приемник и сигналиТехнологии за прецизно земеделие

  • SF1, GLONASS и модул за компенсиране на терена (TCM) в базовия модел
  • Тройна StarFire точност
  • 9 месеца сезонна повторяемост
  • RTK Extend – 14 дни
Изведете бизнеса на прав път

Поставете бизнеса на прав път

Запознаването с решенията за прецизно земеделие на John Deere започва с новия приемник StarFire 6000 или с интегрираната версия, която се предлага опционално за нашия нов модел трактори за 2020 година - 7R и 8R. Той предлага нова динамична конструкция, устройство за защита от кражба, по-лесно обслужване и най-вече подобрен обхват на приемане на сигнали. Това осигурява по-кратко време за подготовка за стартиране на работата на полето, по-висока точност и още по-стабилен сигнал.Приемникът StarFire 6000 следи до 3 спътника за коригиращи сигнали едновременно – така осигурява най-доброто покритие от коригиращи и основни сигнали, което е 3 пъти по-добро в сравнение с това на приемниците от предходните поколения. Той винаги активно избира най-добрия сигнал, а при промяна в условията може да превключи 80% по-бързо към най-добрия геостационарен сателит.

Сезонна повторяемост

Сезонна повторяемост

Отклоненията на навигационните линии отиват в историята. SF3 също така осигурява сезонна повторяемост в рамките на 9 месеца. Така можете да използвате същите навигационни линии за многократни ходове през целия сезон на растеж на културите, което позволява прецизно внасяне на семена и торове без отклонения в навигационните линии или прекартиране на границите на полетата.

Сигнал SF3

Сигнал SF3

Сигналът SF3 осигурява превъзходна точност от +/- 3 см от линия до линия и сезонна повторяемост в рамките на 9 месеца. А времето за прихващане на сигнала е до 4 пъти по-кратко в сравнение със SF2. Така ще прекарвате повече време в работа, вместо да чакате в края на полето или да правите компромис с качеството.

ПИН код за сигурност

ПИН код за сигурност

От месец май 2019 г. вече предлагаме ПИН код с 2 отделни нива на достъп. Възможност за ограничено във времето използване на оборудването, ако липсва ПИН код. Платформата Stellar Support позволява безопасно и лесно онлайн самоуправление на ПИН кода.