JDLinkТехнологии за прецизно земеделие

  • JDLink - система за телеметрика на John Deere
  • Визуализирайте и сравнявайте данните за производителността на машините от Вашия John Deere парк или дори с множество Оперативни центрове John Deere на други организации.