РЪКОВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ

Management & Administration

Гръбнакът на успеха. Възможности за работа в представителства на John Deere.

Всеки добре функциониращ бизнес изисква силно ръководство, ефективно управление и отлична вътрешна поддръжка. Представителствата на John Deere се нуждаят от талантливи хора с разнообразни умения за бизнес мениджмънт и управление на хора, които помагат за увеличаване на ангажираността на служителите, отличната удовлетвореност на клиентите и растежа на компанията. Ще работите с хора от цялото представителство, предоставяйки необходимата помощ за ежедневната бизнес дейност и планирането. Като мениджър може да ръководите екип от хора и да играете ключова роля при вземането на днешните и бъдещите бизнес решения.

Намерете дилър на John Deere близо да вас и научете за текущите възможности за работа:

 • Отговорност

  Нашите клиенти разчитат на нас и всеки ден ние полагаме всички усилия да отговорим на техните очаквания и да им помогнем да постигат успехи.

  Отговорност
 • Съвършенство

  Устремени в бъдещето с увереността, че можем да се справим – това е нашата печеливша формула.

  Съвършенство
 • Колективен дух

  Заедно можем да постигнем много повече!

  Колективен дух

Типични позиции в отдел ръководство и администрация

Управител база


Ръководите представителство с отговорност за удовлетвореността на клиентите, ефективността на обекта и ангажираността на служителите.

Финансов мениджър


Вие ръководите и контролирате всички финансови дейности на организацията и осъществявате надзор върху ежедневните административни операции.

Мениджър човешки ресурси


В тази роля ръководите всички области, свързани с човешки ресурси за организацията – от внедряването на политиките, спазването на местните закони и разпоредби, до подкрепа на ръководството и подпомагане на ангажираността на служителите.

Маркетинг мениджър


Управлявате имиджа и информираността за бранда на представителството, като същевременно подпомагате тактическите маркетингови стратегии за промотиране на продукти и услуги.

Кредитен координатор


Ще координирате всички финансови дейности в тясно сътрудничество с екипа по продажби и John Deere Financial. От първостепенна важност за вас е да се грижите за това всички клиенти да бъдат подкрепяни с висококачествен и ясно комуникиран процес на финансиране.

IT координатор


Ще координирате всички дейности по отношение на свързания с технологии избор на продукти/услуги, настройка, поддръжка, комуникации и защита на данните, за да помагате на колегите си да извършват ефективно своята работа.

Администратор сервиз, продажби или части


Ще отговаряте за процесите, които увеличават ефективността в съответния отдел.

Работните позиции и описанията на длъжностите, изброени в този сайт, са само примерни – действителните работни позиции, които се налични в представителствата може да се различават. Всяка комуникация свързана с наемането на работа в представителствата, както и последващи кандидатури и интервюта за работа е само между кандидата и съответното представителство.