HD40XХедер

  • 2,20 m работна ширина
  • 1200 mm ширина на лентата на драпера
  • 72 - 228 m/min скорост на лентата
  • Двойно задвижване на ножовете с 2080 отреза/мин.
  • Дължина на дъното 1200 мм

Еднаква височина на стърнището

Отрязването на растенията на еднаква височина подобрява натоварването на комбайна, което осигурява по-добро сепариране и почистване. Това от своя страна гарантира, че след комбайна остава само равномерно нарязана и разпръсната слама. Това впоследствие улеснява оранта за създаване на по-добро сеитбено легло, което осигурява по-добро развитие на посевите и в крайна сметка по-високо ниво на кълняемост.