722PFХедер на комбайн

  • 6,70 м работна ширина
  • дължина на лентите: 500 мм, брой на лентите 5
  • Дължина на дъното 1000 мм
  • 760 мм шнек
  • 3 сензора за автоматичен контрол на височината
PLACEHOLDER ALT TEXT

Универсалният хедер за дребнозърнести култури

Хедерът 700PF използва активно подаване на материала от ножовете към шнека с класовете напред, което осигурява постоянен поток на материал към комбайна, за да може той да работи с максималния си капацитет. Това гарантира ниски пикове на въртящия момент в предавателните механизми, което намалява износването и повишава надеждността.

В трудни условия, като например полегнали житни култури, грах и тревно семе, системата на хедера за активно подаване на материала носи реални ползи, тъй като подаващият шнек захваща материала, доставян активно и равномерно от конвейерната лента, без да има каквото и да е натрупване на материал отпред. В допълнение, 700 PF използва нов шнек с диаметър 760 мм, който може да подава към наклонената камера материал с до 20% по-голям обем. Дори ниски култури, като например пивоварен ечемик, се подават в равномерен поток от шнека, денем или нощем.