600-700PF

600PF

600-700PF

 • Работна ширина, от 5,50м до 12,20м
 • Дължина на лентите, mm 550 / 500mm
 • Дължина на дъното: 1000mm
 • Механични ножове за рапица, опционални
 • 2 или 3 сензори за автоматичен контрол на височината

600PF

Универсалният хедер за дребнозърнести култури

Хедерът 700PF използва активно подаване на материала от ножовете към шнека “с класовете напред”, което осигурява постоянен поток на материал към комбайна, за да може той да работи с максималния си капацитет. Това гарантира ниски пикове на въртящия момент в предавателните механизми, което намалява износването и повишава надеждността.

В трудни условия, като например полегнали житни култури, грах и тревно семе, системата на хедера за активно подаване на материала.

1 results

618 PF

Хедер на комбайн
 • Работна ширина, 5,50m
 • Дължина на лентите: 550 / 500mm
 • Дължина на дъното: 1 000mm
 • Механични ножове за рапица, опционални
 • 2 сензора за автоматичен контрол на височината

620 PF

Хедер на комбайн
 • Работна ширина, 6,10m
 • Дължина на лентите: 550 / 500mm
 • Дължина на дъното: 1 000mm
 • Механични ножове за рапица, опционални
 • 2 сензора за автоматичен контрол на височината

722PF

Хедер на комбайн
 • Работна ширина, 6,70m
 • Дължина на лентите: 550 / 500mm
 • Дължина на дъното: 1 000mm
 • Механични ножове за рапица, опционални
 • 3 сензора за автоматичен контрол на височината

725PF

Хедер на комбайн
 • Работна ширина, 7,60m
 • Дължина на лентите: 550 / 500mm
 • Дължина на дъното: 1 000mm
 • Механични ножове за рапица, опционални
 • 3 сензора за автоматичен контрол на височината

730PF

Хедер на комбайн
 • Работна ширина, 9,15m
 • Дължина на лентите: 550 / 500mm
 • Дължина на дъното: 1 000mm
 • Механични ножове за рапица, опционални
 • 3 сензора за автоматичен контрол на височината

735PF

Хедер на комбайн
 • Работна ширина, 10,70m
 • Дължина на лентите: 550 / 500mm
 • Дължина на дъното: 1 000mm
 • Механични ножове за рапица, опционални
 • 3 сензора за автоматичен контрол на височината

740PF

Хедер на комбайн
 • Работна ширина, 12,20m
 • Дължина на лентите: 550 / 500mm
 • Дължина на дъното: 1 000mm
 • Механични ножове за рапица, опционални
 • 4 сензора за автоматичен контрол на височината

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.