Спокойствие с РАЗШИРЕНИТЕ ГАРАНЦИИ за вашата горска машина

Харвестър в гората

Един от водещите принципи при разработването на продукти за горска техника в John Deere Forestry винаги е бил високото качество. Един от аспектите, на които това се отразява, е отличното полезно време на машините. Въпреки това, взискателните горски условия понякога са предизвикателство дори за най-надеждната машина. И машините могат да се сблъскат с различни неочаквани технически проблеми.

John Deere Forestry предлага най-изчерпателните гаранционни опции на пазара: стандартни гаранции и удължени гаранции.

Стандартни гаранции

Всички нови машини винаги се предлагат със стандартна гаранция и структурна гаранция, издадена от завода. Стандартната гаранция е валидна за първата година или 2000 часа. Стандартната гаранция покрива дефекти в материалите и изработката за всички части на базовата машина, с изключение на консумативите и износващите се елементи.

В John Deere ние вярваме и се доверяваме на качеството на нашите машини; ето защо можем да предоставим най-добрата конструктивна гаранция на пазара като сертификат за качество. Структурната гаранция е неразделна част от нашите машини вече две десетилетия – най-дългият на пазара! Гаранцията покрива цялата конструкция на базовата машина: предната и задната рамка, средната шарнирна отливка, рамката за завъртане на кабината, главната стойка на крана с основата и основната стрела. Структурната гаранция е валидна за първите 36 месеца или 10 000 часа експлоатация на машината. Структурната гаранция покрива дефекти в материалите и изработката на компонентите, изброени по-горе.

Стандартните и структурните гаранции винаги са включени в покупката на вашата нова машина. Гаранциите са валидни, ако е спазена фабрично определената програма за техническо обслужване и техническото обслужване е документирано. Ако машината има договор за сервизно обслужване, тези изисквания се изпълняват автоматично!

Удължено гаранционно покритие

След като вашата машина е оборудвана с договор за сервизно обслужване, имате възможност да получите удължена гаранция за машината си. С удължената гаранция можете да продължите да бъдете напълно спокойни след изтичане на срока на стандартните гаранции. Съществуват три различни опции за удължени гаранции. Те могат да бъдат закупени за всяка машина поотделно или за гаранцията на базовата машина, комбинирана с гаранция на режещата глава на харвестъра.

Пълното покритие за цялата базова машина удължава стандартната гаранция за базовата машина, дори до края на целия период на договора за сервизно обслужване. Пълното покритие обхваща компонентите на машината, с изключение на консумативите и износващите се части.

Втората опция за удължена гаранция обхваща силовото задвижване и хидравличните системи. Силовото задвижване и хидравликата са две от най-съществените единици в работата на една горска машина, като и двете се покриват от гаранцията. Удълженото гаранционно покритие на силовото задвижване обхваща двигателя, съединителя, скоростната кутия, карданите, талигите, мостовете и краищата на колелата. Удълженото гаранционно покритие на хидравликата от своя страна обхваща помпите, задвижващия двигател, хидравличния резервоар, охладителя и цилиндрите.

Третата опция за удължена гаранция е покритието на режещата глава на харвестъра. Тази гаранция покрива основната рама на режещата глава’ на харвестъра, рамката за накланяне, органите за управление, хидравличните клапани, хидравличните цилиндри, подаващите мотори, рамената на подаващия валяк, режещия блок (с изключение на моторите на режещия валяк) и оборудването за измерване на дължината (с изключение на сензорите).

Имайте предвид, че всички оригинални резервни части на John Deere са с гаранция до една година без ограничение на часовете, когато монтажът се извършва от квалифициран техник на John Deere; за части, монтирани от някой друг, гаранцията е 6 месеца без ограничение на часовете. Тази гаранция за сервизни части винаги е включена за оригиналните части на John Deere. Гаранциите не се отнасят за консумативи.

Колесните горски машини с надлъжно рязане на John Deere са висококачествени, икономични и продуктивни. Със споразумението за сервизно обслужване TimberCare, удължените гаранции и оригиналните резервни части и масла можете да сте напълно спокойни и да се съсредоточите върху най-същественото. Ако нещо се случи, ние ще се погрижим за това без неочаквани разходи и дълъг престой! 

ОПЦИИТЕ ЗА УДЪЛЖЕНО ГАРАНЦИОННО ПОКРИТИЕ СА
• Пълно покритие
• Покритие на силовото задвижване и хидравликата (включени в пълното покритие)
• Покритие на режещата глава на харвестъра

Всички те се издават от завода.

Прочетете повече за гаранциите и >

 


Текст: Анти Кетвел