Fleet ManagementТехнологии за прецизно земеделие

  • По-малко телефонни разговори, защото всеки в организацията ви знае позицията на дадена машина
  • По-лесно планиране на промени в графика, защото всички машини се виждат с един поглед

Подобряване на ефективността

Разширяване на всичкиСвиване на всички

Подобряване на ефективността

Свързаност с други

Ако работите с повече машини и може би дори на повече места, ще оцените непрекъснатия достъп до всички актуални оперативни данни и чрез мобилни устройства: На една карта можете да получите пълна картина на полетата и машините си, да визуализирате текущата GPS позиция на всяка от машините си и да проследите хронологията на нейния маршрут. А чрез задаване на виртуална ограда можете да създадете предупреждения в случай, че някоя от машините ви напусне дадена зона.

Дистанционен достъп

Свързаност с други

По всяко време можете да проверявате отдалечено настройките на машините, данните за натовареността и ефективността и дори да съпоставяте информация между определени машини. Ако откриете потенциал за оптимизиране на ефективността, можете бързо да установите дистанционен достъп до дисплея, за да помогнете на оператора с настройките на машината и на прикачния инвентар с ISOBUS управление. Когато данните са визуални, с тях се работи много по-лесно. Ще ви допадне яснотата на визуализациите, които показват полетата в различни цветове, за да можете да следите дали всички полета са приключени, или има някое пропуснато.