AutoTrac OnlineТехнология за прецизно земеделие

  • Бързо и лесно настройване на екрана на място
  • Автоматизирана, надеждна и защитена от грешки документация
  • Автоматизирано архивиране на данни

Свържете, за да съкратите времето за настройване на машините на полето

Разширяване на всичкиСвиване на всички

Свържете, за да съкратите времето за настройване на машините на полето

Свързаност с други

Свързвайки AutoTrac към оперативния център на John Deere, можете да планирате безупречно задачите си извън сезона, за да сте сигурни, че всичко ще върви гладко в разгара на сезона. Можете лесно да създавате, редактирате или изтривате данни за конфигуриране на дисплея, като например клиенти, стопанства и полета, граници на полетата, навигационни линии и GPS отстояния на машини и прикачен инвентар в личния си акаунт в оперативния център.

Импортиране на нови граници на поле

Импортиране на нови граници на поле

Нови граници на полета могат лесно да бъдат прехвърлени от портал за кандидатстване за субсидия или от софтуер за управление на стопанства чрез shape-файл. Можете също така да ги изчертаете онлайн или да промените съществуващи граници, което е много полезно при първоначално определяне на границите на полето, особено ако работите с подизпълнители или използвате сезонни работници. Когато сте готови, с натискането на бутон всички данни се изпращат безжично до избраните от вас машини – премахвайки необходимостта от ръчно конфигуриране на множество дисплеи на терен, което отнема много време и носи риск от допускане на грешки. Когато подхождате към ново поле, съответните данни за клиент, стопанство и поле автоматично се разпознават от дисплея. При потвърждение, границите на полето се зареждат, а предпочитаната навигационна линия се избира от предварително изготвен списък. И накрая, данните на вашия дисплей винаги се архивират.