Field ManagementТехнология за прецизно земеделие

  • Цялата информация на едно място, добре структурирана и леснодостъпна
  • Получавате ценна картина на стопанството, за да вземате интелигентни и основани на факти решения
  • Използвате множество допълнителни агрономични инструменти за допълнителна обработка и анализ на данните
  • Лесно и бързо прехвърляте данни чрез безжичен трансфер на данни

Управлявайте полетата си интелигентно

Разширяване на всичкиСвиване на всички

Управлявайте полетата си интелигентно

Управление на полета

Оперативният център на John Deere ви позволява да носите стопанството в джоба си. Лесните за разбиране интегрирани инструменти ви помагат при вземането на земеделски решения и ви гарантират постигане на максимални добиви и постоянно високо качество на реколтата от вашата почва при значително намалени разходи за входни суровини. Планирайте сеитбообръщението и задачите за предстоящия сезон чрез структуриран преглед, който ще ви позволи лесно да създавате файлове за конфигуриране на дисплеите и задачи за операторите. След всяка изпълнена задача, документираните данни автоматично се прехвърлят от дисплея в кабината в личния ви акаунт в оперативния център. Оттам всички оперативни данни се визуализират лесно, добре структурирани в хронологична последователност – по всяко време, навсякъде и от всяко устройство с достъп до интернет, което ви позволява да преглеждате картите си или да сравнявате различните картирани данни, като например добиви, сухо вещество, състав на растителната маса и разходни норми.

Ценна картина на стопанството

Веднъж получили ценна картина на стопанството, можете да вземате интелигентни решения и по-лесно да определяте коригиращи действия. Други интегрирани инструменти осигуряват лесно трансформиране на тези данни в конкретни за съответното поле карти с предписания за разходните норми и ви позволяват да работите съвместно със земеделски консултанти, като им предоставяте права за достъп до данните за конкретното поле. И накрая, документирането на извършените дейности за клиента вече не е проблем благодарение на лесното изготвяне, отпечатване и споделяне на отчети.