StarFire 6000 ReceiverРешения за аграрен мениджмънт (AMS)

  • SF1, GLONASS и Модул за компенсиране на терена (TCM) в базовия модел
  • Тройна StarFire точност
  • 9 месеца сезонна повторяемост
  • RTK Extend – 14 дни
печат
PLACEHOLDER ALT TEXT

Поставете бизнеса на прав път

Използването на решенията за прецизно земеделие на John Deere започва с новия приемник StarFire 6000. Той предлага нова динамична конструкция, устройство за защита от кражба, по-лесно обслужване и най-вече подобрен обхват на приемане на сигнали. Това осигурява по-кратко време за подготовка за стартиране на работата на полето, по-висока точност и още по-стабилен сигнал.  

Приемникът StarFire 6000 следи до 3 спътника за коригиращи сигнали едновременно – така осигурява най-доброто покритие от коригиращи и основни сигнали, което е 3 пъти по-добро в сравнение с това на приемниците от предходните поколения. Той винаги активно избира най-добрия сигнал, а при промяна в условията може да превключи 80% по-бързо към най-добрия геостационарен сателит.

PLACEHOLDER ALT TEXT

Повторяемост в сезона

Промените в насочващите линии са нещо от миналото. SF3 също така осигурява 9-месечна повторяемост в сезона. Така можете да използвате същите насочващи линии за множество проходи през целия вегетационен период, което позволява прецизно поставяне на семена и хранителни вещества без преместване на линиите или преначертаване на границите.

PLACEHOLDER ALT TEXT

Подобрен SF1 сигнал

Най-добрият входен сигнал е още по-добър. Вие печелите от +/- 15 см точност на преминаване-преминаване, преди това +/- 23 см. Безплатно и с включено GLONASS.

PLACEHOLDER ALT TEXT

Изцяло ново ниво: SF3 Signal

Новият SF3 сигнал осигурява зашеметяваща +/- 3 cm точност на преминаване-преминаване и 9-месечна повторяемост в сезона. Дори по-добре, времето за изтегляне е до 4 пъти по-бързо, отколкото при SF2. Така че можете да прекарвате повече време в полето, вместо да чакате на полето или да компрометирате качеството.