1 results

Прецизно земеделие

Прецизно земеделие

Контрол на секциите на прикачен инвентар

Технологии за прецизно земеделие
 • Намалени разходи за труд и суровини
 • Ограничаване на увреждането на реколтата и въздействието върху околната среда
 • Автоматично включване/изключване на секции, за да се избегне припокриване при работа в полето и при завой в края на полето
 • Постигане на равномерна гъстота на посевите и условия за равномерен растеж, особено в края на полето

Контрол на секциите на прикачен инвентар без ISOBUS

Технологии за прецизно земеделие
 • По-малко увреждане на посевите
 • Без презасаждане
 • Намалени разходи за труд и суровини
 • Оборудване на по-стар прикачен инвентар с функция за контрол на секциите

HarvestLab 3000

Технологии за прецизно земеделие
 • Спектрален анализ в близката инфрачервена област (NIR) за едновременно измерване на съставките в ожънатите посеви, силаж или течен тор (един датчик, три приложения)
 • Позволява автоматично регулиране на дължината на рязане въз основа на съдържанието на сухо вещество (прибиране на реколтата)
 • Анализ на съставките не само по време на пълнене, но и по време на торене (течен тор)
 • Употреба като лаборатория в склада или офиса, позволяваща прецизно определяне на хранителните дажби и гарантираща здравето на животните.

iGrade

Технологии за прецизно земеделие
 • Надеждност в лошо време и при намалена видимост (прах, мъгла)
 • Съвместимост със софтуера TerraCutta на Precision Terrain Solutions - интуитивният инструмент за изчисляване на наклони
 • По-широк обхват на сигнала, отколкото с лазер
 • Позволява множество машини да работят в различни плоскости едновременно
 • +/- 4,2 см вертикални корекции между ходовете

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.