AutoTrac Implement Guidance - PassiveТехнологии за прецизно земеделие

  • Съвършена точност от линия до линия по хълмист терен с теглен прикачен инвентар
  • Намалена умора за оператора
  • Равномерно полагане на семената и растеж на културите
  • Лесно за инсталиране

Функцията “AutoTrac насочване на прикачния инвентар – пасивно” вече осигурява допълнителни ползи в сравнение с класическото решение AutoTrac: При по неравен терен и по склонове теглото на вашия теглен инвентар предизвиква отклонения. В резултат на това възникват пропуски и припокривания, които влошават качеството на работата. Независимо от терена, вече можете да се радвате на най- високите стандарти за прецизност при засяване, засаждане и оран. Вторият приемник StarFire 6000, монтиран на прикачния инвентар, изпраща данни за точната позиция на инвентара към системата AutoTrac на трактора. След това тракторът променя позицията си, за да компенсира отклонението на прикачния инвентар и да постигне идеална точност от линия до линия.