AutoTrac VisionРешения за аграрен мениджмънт (AMS)

  • Пръскате царевица в началото на сезона при височина от 10 cm до 15 cm
  • Възползвате се от автоматично навигиране при пръскане дори на култури, които са били засети без система за автоматично навигиране
  • Намалено увреждане на културите, по-бързо пръскане, със скорост до 30 km/h
  • Обработвате 20% повече хектари дневно
печат
PLACEHOLDER ALT TEXT

Без щети по културите

AutoTrac Vision използва предно монтирана видеокамера, за да забелязва посеви от царевица, соя и памук в началото на сезона с височина най-малко 10 см до 15 см, и също така успешно разпознава коловози в полета с дребнозърнести култури. Системата насочва колелата на машината между редовете и намалява загубите от газенето на култури в полета, засадени без система за автоматично водене, или в полета без налични навигационни линии.

Опции за различни комбинации – Самоходните пръскачки могат да бъдат оборудвани само с AutoTrac Vision, само с AutoTrac RowSense или и с двете системи в зависимост от нуждите.

* AutoTrac Vision ще се предлага и за трактори 6R и 6М, както и за пръскачките R4040i/R4050i.

*Предлага се само за John Deere R4023, R4030, R4038, R4045, R4630, R4730, R4830 и R4930