Система на задвижването

Система на задвижването

Поддържайте непрекъснатата работа с мостовете и трансмисиите Reman. Ще получите ОЕМ качество при по-ниска цена.

Предлагайки великолепно качество на приемлива цена, компонентите на системата на задвижването на Reman осигуряват оптимално решение за потребностите при излизане от строя на машината и планираната поддръжка. Всички компоненти на задвижването на Reman се тестват на изпитвателен стенд с компютърно управление, създаден за възможно най-доброто симулиране на реалните изисквания по време на работа. Всеки отделен компонент се изпитва над спецификациите на производителя. Резултатът е доказан продукт с производителност, равна на нов продукт.

Основни предимства на възстановените компоненти на задвижването на John Deere:

  • Намалява времето на престой за клиента чрез предоставяне на обменен компонент.
  • Предоставя по-рентабилен продукт в сравнение с външните доставчици или възможностите за отремонтиране със собствени сили.
  • Спестява до 25-30% в сравнение с нов компонент.
  • Предварително известни разходи за ремонт.
  • Предоставя едногодишна гаранция без ограничение за часовете.
  • Предоставя продукт с качеството на John Deere , като се използват само оригинални ОЕМ части и одобрени процеси за възстановяване.

Наличност

  • Трансмисии
  • Крайни предавки
  • Мостове