Силово предаване

Силово предаване

Поддържайте непрекъснат ритъма на своята работа с мостовете и трансмисиите Reman. Ще получите ОЕМ качество на значително по-ниска цена.

Със своето превъзходно качество на приемлива цена компонентите за силово предаване Reman осигуряват оптимално решение в случаите на повреда на машината и планов ремонт. Всички компонентите за силово предаване Reman се тестват на изпитвателен стенд с компютърно управление, създаден за възможно най-доброто симулиране на реалните работни условия. Всеки отделен компонент се изпитва при условия, надвишаващи спецификациите на производителя. Резултатът е продукт с доказани качества, еквивалентни на тези на нов продукт.

Основни предимства на възстановените компоненти на силовото предаване на John Deere:

  • Съкратено време на престой за клиента чрез директна замяна на компонент.
  • По-рентабилен продукт в сравнение с ремонт, извършен от външен доставчик или със собствени средства.
  • До 25-30% икономия в сравнение със закупуването на нов компонент.
  • Предварително известни разходи за ремонт.
  • Едногодишна гаранция без ограничение за часовете.
  • Продукт с качеството на John Deere, произведен с използване само на оригинални ОЕМ части и одобрени процеси за фабрично възстановяване.

Наличност

  • Трансмисии
  • Крайни предавки
  • Мостове