Впръскване на гориво

Впръскване на гориво

Уверете се, че вашата машина ефективно осигурява мощността, която ви е нужда за изпълнение на работата с помпи и дюзи на John Deere Reman.

Всички горивни помпи и дюзи на John Deere Reman са възстановени и тествани спрямо спецификациите на новите продукти за осигуряване на продукти с познатото качество от John Deere, с което сте свикнали.

Основни предимства на възстановените компоненти на системата за впръскване на гориво на John Deere:

  • Намалява времето на престой за клиента чрез предоставяне на обменна горивонагнетателна помпа.
  • Предоставя по-рентабилен продукт в сравнение с отремонтиране на горивната помпа от външен сервиз.
  • Спестява до 25-30% в сравнение с нов компонент.
  • Предварително известни разходи за ремонт.
  • Предоставя едногодишна гаранция без ограничение за часовете.
  • Предоставя продукт с качеството на John Deere , като се използват само оригинални ОЕМ части и одобрени процеси за възстановяване.

Наличност

  • Ротационни помпи за впръскване на гориво.
  • Редови помпи за впръскване на гориво
  • Гориворазпръскващи дюзи
  • Помпи и инжектори на системата за впръскване на гориво