Впръскване на горивото

Впръскване на горивото

Погрижете се вашата машина ефективно да осигурява необходимата мощност с горивни помпи и дюзи John Deere Reman.

Всички горивни помпи и дюзи John Deere Reman са фабрично възстановени и тествани в съответствие със спецификациите за нови продукти, за да осигурят познатото качество на John Deere.

Основни предимства на фабрично възстановените компоненти за впръскване на гориво на John Deere:

  • Съкратено време на престой за клиента чрез директна замяна на горивонагнетателна помпа.
  • По-рентабилен продукт в сравнение с ремонт на горивонагнетателна помпа, извършен от външен доставчик.
  • До 25-30% икономия в сравнение със закупуването на нов компонент.
  • Предварително известни разходи за ремонт.
  • Едногодишна гаранция без ограничение за часовете.
  • Продукт с качеството на John Deere, произведен с използване само на оригинални ОЕМ части и одобрени процеси за фабрично възстановяване.

Наличност

  • Ротационни горивонагнетателни помпи
  • Редови горивонагнетателни помпи
  • Инжекционни дюзи
  • Помпи и инжектори за HPCR горивна система