Голф и тревни площи

Обхванати компоненти

Голф и тревни площи

Обхванати компоненти Голф и тревни площиPOWERGARD PROTECTIONPOWERGARD PROTECTION PLUS

Двигател

Базов двигател

Спомагателно оборудване за двигатели

Охлаждащи системи, Електрически части на двигател, Система за подаване на гориво и DEF, Смукателна изпускателна система, Система за последваща обработка

 

Електрическо

Електрически системи

 

Хидравлика

Хидравлична система

 

Силов агрегат

Трансмиси, диференциал, мостове, крайни предавки, ВОМ

Кормилно управление

Кормилна система, Цилиндри на кормилната система

Спирачки

Спирачни компоненти в маслена баня, спирачни системи

Рама, греди, други

Рама, Незадвижващи мостове, главини и лагери, A/C компоненти (Изсушител, изпарител, кондензатор, компресор)

Станция на оператора

Монитори, приборно табло, органи за управление на оператора

 

Режещ апарат

Корпус (Само за ротационни режещи апарати), двигатели