Gator и многофункционални превозни средства

Обхванати компоненти

Gator и многофункционални превозни средства

Обхванати компоненти Gator и многофункционални превозни средстваPOWERGARD PROTECTIONPOWERGARD PROTECTION PLUS

Двигател

Базов двигател

Спомагателно оборудване за двигатели

Охлаждащи системи, Електрически части на двигател, Система за подаване на гориво, Смукателна & изпускателна система

 

Електрическо

Електрически системи

 

Хидравлика

Хидравлична система

 

Силов агрегат

Трансмисия, диференциал, мостове и крайни задвижвания

Кормилно управление

Кормилна система, Цилиндри на кормилната система

Спирачки

Спирачни компоненти в маслена баня, спирачни системи

Рама, греди, други

Рама, Незадвижващи мостове, главини и лагери, A/C компоненти (Изсушител, изпарител, кондензатор, компресор)

Станция на оператора

Монитори, приборно табло, станция на оператора, органи за управление на оператора