Изберете сигурността с PowerGard

Обхванати компоненти

Комбайни

ОБХВАНАТИ КОМПОНЕНТИ, КОМБАЙН (ВКЛ. ТРАКТОРИ)*POWERGARD PROTECTIONPOWERGARD PROTECTION PLUS

Двигател

Базов двигател

Спомагателно оборудване за двигатели

Смукателна & изпускателна система
Електрически части на двигател
Охлаждаща система на двигателя
Система за подаване на гориво

 

Електрическо

Електрически системи

 

Силов агрегат

Трансмисия, диференциални и крайни задвижвания
главен силоотводен вал със съединители в маслена баня
скоростни кутии и трансмисии в задвижването на вършачния апарат и хедера
Механично задвижване на предни вериги (без гумени колела и вериги)
Хидростатичен генератор-двигател
Хидростатични резервоари за масло, Охладители

Кормилно управление и спирачки

Спирачни компоненти в маслена баня
Спирачни системи
Клапан на спирачки и свързани части
Механична ръчна спирачка
Кормилно управление
Цилиндри на кормилното управление

Хидравлика

Хидравлична система
Хидро-пневматично окачване на предните вериги

 

Рама, греди,
други

Рама
Рама на предни вериги
Преден мост
Заден мост
A/C компоненти (Изсушител, изпарител, кондензатор, компресор)

Станция на оператора

Дисплеи, Приемници, Насочване
Средства за управление на оператора
Кабина
Парапети, стълби и стъпала

 

Наклонена камера

Наклонена камера

 

Вършачен апарат, сито


Вършачен апарат
сито

 

Елеватори, Зърнен бункер
Система за разтоварване

Елеватори
Зърнен бункер

 

Сечка, разпръсквач на
плява

Сечка,
разпръсквач на плява

 

ОБХВАНАТИ КОМПОНЕНТИ, ХЕДЕР НА КОМБАЙН*POWERGARD PROTECTIONPOWERGARD PROTECTION PLUS

Хедер на комбайн

Рама

Хидравлика

Хидравлика на хедера

Мотовило, шнек,
Разни

Мотовило & Монтажни планки